DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com evden eve nakliyat malatya rent a car malatya rent a car eşya depolama eşya depolama ev depolama istanbul evden eve nakliyat sex shop

Fikri Demirtaş
Fikri Demirtaş
Giriş Tarihi : 26-01-2021 13:50

ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN (5)

Bu kuv vetli ordu Dedesultan ile karşılaşınca zorlu ve kanlı bir muharebe başladı. Neticede Dedesultan yenilmiş ve esir düşmüştü. Taraftarlarının pek çoğu kılıçtan geçirilmiş ve kendisi en müdhiş iş­ kencelere maruz bırakılmıştı. Bütün bunlara rağmen Dedesultan katiyen Bedrettin’in sosyal fikirlerinden dönmüyor, hatta onu Peygamber olarak tanıdığını söylüyordu. Bütün işkencelere rağmen bu fikrinde İsrar ettiğinden çarmıha ge­ rilişinden sonra, halâ mevcut kalan taraftarları fikirlerine hayatları pahasına bağlı olduklarım ifade ederek «yetiş ya Dedesultan» imdadı ile han­çerlerini kalplerine sokarak intihar ediyorlar ve oluk oluk kan akıtıyorlardı. Bu kanlı zaferden sonra Yahudi Torlak Kemal de Manisa önünde Şehzade’nin ordusu tarafından çevrilmiş ve üç- bin taraftarile birlikte tamamen kılıçtan geçiril­ mek suretile imha edilmişti. Sıra Şeyhe gelmişti. Şehzade Murat takviye ettiği ordusu ile Rume liye geçerek ilerilemiş ve Şeyhin ordusu ile Serez önünde karşılaşmıştı. Kısa bir çarpışmadan sonra Şehzade ele geçirmeğe muvaffak olduğu Şeyhi götürüp babasına teslim etti. Çelebi Sul­tan Mehmet Hükümet aleyhine ve İslam dini akidelerine karşı çok kanlı bir ihtilâle liderlik et­miş olan şeyhi Dedesultan Mustafa ve Torlak

Kemal gibi birdenbire bertaraf etmek istemiyor­ du. Devrin en kudretli âlimlerinden müteşekkil bir meclis toplayarak Şeyh’in muhakeme ve fi­ kirlerinin münakaşa edilmesini emretti. Heyeti teşkil eden hocalar müzakere ve münakaşa neti­ cesinde Bedrettin’in fikirlerini kabul etmemekle beraber cezalandırümasına dair bir hükme vara­ madılar. Şeyh ilim, tasavvuf ve İçtimaî fikirler bakımından çok kudretli olduğundan, ilmi usul­ lerle ikna edilemiyor ve ölümüne fetva verilemi­ yordu. Nihayet aslan Türk olmayan bir hoca, İranlı Molla Sait Haydar’ın fetvasile idamı cihe­ tine gidildi. Şeyh Bedrettin hayatı pahasına olan bu fetvaya büyük bir soğuk kanlılıkla boyun eğ­ di ve şahsiyetine uygun olarak Acem Mollanın fetvasını imzaladı.

Uzun yıllardanberi büyük bir emek mahsulü elde ettiği ünine, irfanına ve beşeriyetin müsa­vatına inanan fikirlerine bile bile kurban olmak istiyordu. Böylece 1417 de Serez’de idam edildi. Halk bu hadiselerden son derece üzgündü. Der­hal mezarının üzerine bir türbe yapıldı ve etrafı kütüpane, medrese ve vakıflarile genişletildi. İş­ te bu yazımıza konu teşkil eden kemikler 1924 de bu türbeden İstanbula getirilmişti. Türbe bu­ gün Serez’de halâ ayakta durmakta ve tarihe mal olmuş bir bina hüviyeti arzetmektedir.

Yazımızın başında naklettiğimiz kemiklerinin macerası sonunda aradan altı asra yakın bir za­man geçtiği halde bu bakiyelerin tekrar bir tür­beye iade edilmesinin de münasip olacağı kanaa­ tinde bulunduğumuzu belirtmek isteriz.

İşte, Simavna Kalesi fatihi ve kadısı İsrail’in oğlu Şeyh Bedrettin’in kırk sene evvel İstanbula nakledilen kemiklerinin ve kısaca hayatının hi­ kâyesi budur. Osman SÜMER 1 2 3 4 5 * 7

(1) Onikin’ci Hicri asrın başlarında eyalet valilikle­ rinde ve sadrazamlıkta bulunmuş, Merzifonlu Kara Mus­ tafa Paşa maiyetinde yetişmiş, istrancalı Mustafa Paşa.

(2) İstanbul Belediyesinde uzun müddet Mezat Dai­resi Müdürlüğü yapan Osman Timur.

(3) Dinî müesseseler hakkında büyük bir vukuf sahi­ bi olan ve yakın zamanlarda vefat ederek Fatih Camii heziresine defnedilen Esat Serezli.

(4) Tamamen yanlış olan Balkan Harbinde nakledil­ me rivayeti resmî muhaberatta da görülmektedir.

(5) Bakanlar Kurulu Kararının tarihi 23. 10. 1961, sa­ yısı 5/1840 dır.

(6ı Bu türbenin giriş kapısı sırasında «İsviçre’de bir ameliyatı cerrahiye neticesinde on sekiz yaşında vefat eden Süleyman Beyin» parmaklıklı mezarı yanındaki baş köşededir.

(7) Bu heyete Topkapı Sarayı Müzesi idarecilerde İs­ tanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Kontrolörü ve Sultan Mahmud Türbesinin baş bekçisi dahil olmuştur.

Fotoğraf: Şeyh Bedreddln’în şehri Seres’de Gazi JEvrenos Camii

La Mosquée Evrenos à Serès (Grèce)>>DEVAM EDECEK

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Fikri Demirtaş

Fikri Demirtaş

DİĞER YAZILARI HEKİMHANLI SADIK BABA (2)   21-10-2021 11:43 HEKİMHANLI SADIK BABA   19-10-2021 11:03 HEKİMHANLI ÂŞIK ESİRİ BABA (4) 15-10-2021 13:30 HEKİMHANLI ÂŞIK ESİRİ BABA (3) 11-10-2021 11:31 HEKİMHANLI ÂŞIK ESİRİ BABA (2) 09-10-2021 11:04 HEKİMHANLI ÂŞIK ESİRİ BABA 08-10-2021 17:45 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 6 29-09-2021 12:21 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 5 28-09-2021 13:18 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 4 27-09-2021 13:46 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 3 25-09-2021 11:16 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 2 24-09-2021 14:42 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 23-09-2021 12:40 Aşağıbağlar Suflâ Cami (2) 13-09-2021 17:44 Aşağıbağlar Suflâ Cami 10-09-2021 10:23 Malatya  Erhaç / Havalimanı  ismi nereden geliyor? 08-09-2021 13:34 BAKANLARI ŞAŞIRTAN DAİRESEL TARLALAR... 06-09-2021 12:03 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (6) 28-08-2021 13:55 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (5) 27-08-2021 12:31 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (4) 26-08-2021 14:06 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (3) 20-08-2021 15:50 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (2) 19-08-2021 17:35 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ 18-08-2021 15:40 ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜN UNESCO YOLCULUĞU...(4) 14-08-2021 12:36 ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜN UNESCO YOLCULUĞU...(3) 13-08-2021 14:10 MALATYA ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜN UNESCO YOLCULUĞU...(2) 12-08-2021 17:28 MALATYA ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜN UNESCO YOLCULUĞU... 09-08-2021 13:01 ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) (5) 04-08-2021 18:39 ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) (4) 29-07-2021 17:47 ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) (3) 28-07-2021 18:08 MALATYA - BATTALGAZİ İLÇESİ / ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) (2) 27-07-2021 10:45 BİN YILLIK  KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI İÇLER ACISI HALDE (4) 02-07-2021 17:42 BİN YILLIK  KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI İÇLER ACISI HALDE (3) 01-07-2021 12:07 BİN YILLIK  KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI İÇLER ACISI HALDE (2) 30-06-2021 15:34 BİN YILLIK KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI İÇLER ACISI HALDE 25-06-2021 17:26 MALATYA - BATTALGAZİ İLÇESİ / ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) 10-06-2021 17:05 MALATYA- BATTALGAZİ KÖŞK MİNARELİ İSKENDER CAMİİ (3) 08-06-2021 16:12 MALATYA- BATTALGAZİ KÖŞK MİNARELİ İSKENDER CAMİİ (2) 03-06-2021 17:20 MALATYA- BATTALGAZİ KÖŞK MİNARELİ İSKENDER CAMİİ 02-06-2021 17:29 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI (5) 01-06-2021 16:06 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI (4) 28-05-2021 16:00 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI (3) 27-05-2021 16:56 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI (2) 26-05-2021 15:56 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI 25-05-2021 14:29 MALATYA'DA İLKBAHAR 22-05-2021 12:14 ARAPGİR MOR REYHANI 13-05-2021 22:26 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 8 12-05-2021 17:30 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 7 10-05-2021 18:29 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 6 08-05-2021 11:16 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 5 07-05-2021 17:05 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 4 06-05-2021 16:53 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 3 05-05-2021 18:04 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 2 04-05-2021 15:03 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 24-04-2021 15:38 SANCAKTAR ABDULVAHAP GAZİ TÜRBESİ 23-04-2021 15:27 TOPKAPI SARAYI - CELLAT ÇEŞMESİ (2) 22-04-2021 11:51 TOPKAPI SARAYI ve CELLAT ÇEŞMESİ 15-04-2021 12:52 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (7) 08-04-2021 17:04 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (6) 06-04-2021 11:54 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (5) 03-04-2021 16:37 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (4) 01-04-2021 12:01 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (3) 31-03-2021 13:32 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (2) 30-03-2021 11:35 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI 25-03-2021 16:19 TAŞHORON KİLİSESİ’NDE SONA DOĞRU 24-03-2021 15:46 AYASOFYA'YA YOLCULUK (7) 19-03-2021 14:49 AYASOFYA'YA YOLCULUK (6) 11-03-2021 13:34 AYASOFYA'YA YOLCULUK (5) 10-03-2021 18:11 AYASOFYA'YA YOLCULUK (4) 09-03-2021 14:44 AYASOFYA'YA YOLCULUK (3) 08-03-2021 17:09 AYASOFYA'YA YOLCULUK 2 04-03-2021 11:52 AYASOFYA'YA YOLCULUK 03-03-2021 16:30 Koca Vaiz Baba Türbesi (2) 24-02-2021 11:21 Koca Vaiz Baba Türbesi 23-02-2021 15:11 MALATYALI İSMAİL AĞA CAMİİ. HAMAMI, ÇEŞMESİ (2) 20-02-2021 20:52 MALATYALI İSMAİL AĞA CAMİİ. HAMAMI, ÇEŞMESİ 18-02-2021 15:24 KARACA AHMET SULTAN DERGÂHI (4) 17-02-2021 17:14 KARACA AHMET SULTAN DERGÂHI (3) 16-02-2021 12:17 KARACA AHMET SULTAN DERGÂHI (2) 11-02-2021 18:11 KARACA AHMET SULTAN DERGÂHI 08-02-2021 13:24 TÜRBE VE TABUTTA ÖRTÜ (PÛŞÎDE ) KÜLTÜRÜ (3) 04-02-2021 17:40 TÜRBE VE TABUTTA ÖRTÜ (PÛŞÎDE ) KÜLTÜRÜ (2) 30-01-2021 19:44 TÜRBE VE TABUTTA ÖRTÜ (PÛŞÎDE ) KÜLTÜRÜ 28-01-2021 16:37 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN (6) 27-01-2021 16:51 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN (5) 26-01-2021 13:50 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN (4) 19-01-2021 16:46 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN 3 16-01-2021 23:12 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN 2 15-01-2021 17:57 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN 14-01-2021 17:33 HEKİMHAN'IN TARİHİ MEZARLIKLARI ve YENİ MEZARLIĞIN HİKAYESİ 28-12-2020 17:06
E-GAZETE
21.10.2021
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor921
 • 2Hatayspor919
 • 3Fenerbahçe919
 • 4Beşiktaş917
 • 5Fatih Karagümrük917
 • 6Galatasaray917
 • 7Alanyaspor917
 • 8Altay915
 • 9Konyaspor914
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Kayserispor911
 • 12Gaziantep FK911
 • 13Sivasspor910
 • 14Başakşehir FK99
 • 15Antalyaspor99
 • 16Yeni Malatyaspor99
 • 17Göztepe98
 • 18Giresunspor98
 • 19Kasımpaşa96
 • 20Çaykur Rizespor91
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Malatya Haber