DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com evden eve nakliyat malatya rent a car malatya rent a car eşya depolama eşya depolama ev depolama istanbul evden eve nakliyat sex shop

Fikri Demirtaş
Fikri Demirtaş
Giriş Tarihi : 16-01-2021 23:12

ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN 3

Şeyh Bedrettin Türk-Osmanlı ve umumiyetle batı müslüman tarihinde unutulmayacak tam manasile nevi şahsına münhasır yüksek bir âlim tipidir. Yaşadığı devrin çok üstüne çıkmış ve ge­ niş kitleyi de aynı yüksekliğe çıkarmağa uğraş­mış, en geniş bir bilgi ile en sağlam bir iradeyi kuvvetli bir pota haline getirdiği nefsinde kay­ natıp birleştirmek istemiş bir şahsiyettir. Bu gü­zide şahsiyetinin çeşitli yönlere malik olduğu mu­hakkaktı. Bunları âlim, filozof, sofi, inkılâpçı ve mütefekkir Bedrettin diye tavsif ederek her yön­den ele almak mümkündür. Şeyhin bu çeşitli va­ sıflarını ele alarak yazılmış bir çok türkçe ve ya­ bancı dillerde neşriyatın varlığım işaret etmek kendisinin yüksek hüviyyeti hakkında kısa da olsa bir fikir verecek mahiyettedir.

Şeyhin doğum yeri hakkında ihtilâflar var­ dır. Bir çok ecnebi kaynaklarda Kütahya'nın ka­zası olan Simav’a izafeten Simavî diye kayitlidir. Halbuki Şeyh Bedrettin Edirne’nin şimalinde, Eskizağra-Kızanlık yolu üzerinde Simavna kasa­ basında doğmuştur. Binaenaleyh Simavi değil Simavnevi, yanı Simavnalı demek lâzımdır. Bu da doğru değildir. Babası Simavna’nın fatihi ve ka­dısı olduğu için Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin demek lâzımdır. Şeyh bu kasabada 1371 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Kadı İsrail bu kasabanın hem fatihi, hem de kadısıdır. Aslında Anadolu Türklerinden olan İs­rail Türklük ve Müslümanlığı yaymak için gö­nüllü olarak Rumelü’ye geçmiş ve Osmanlı Or­dusu erkânı arasına karışarak büyük yararlıklar göstermişti. Simavna kalesi’nin zabtında büyük gayret sarfedib sonunda muvaffak olduğundan Birinci Sultan Murat tarafından kendisine bu kasabanın mülkî, idari ve ilmi amirliği verilmiş­ ti. İsrail bu kasabada düzeni yoluna koyarak Kadı olarak yerleşti. Böylece sükuna kavuşarak oğlu Mahmut Bedrettin’i ciddî bir tahsile tabi tuttu. Evvela kendi okuttu, sonra devrin en ta­ nınmış iki alimini oğluna hoca olarak getirtti. Mahmut Bedrettin böylece o zamanki bütün im­ kânlardan faydalanarak ilmini artırdıktan sonra seyahate çıktı ve Mısır’a kadar gitti. Orada İslâm dünyasının en kudretli Ulemasını bularak onlardan ders aldı. Bu arada Seyyit Şerif Cürca- ni ile Mübarekşah Mantiki gibi tanınmış muta­ savvıflarla görüşerek onlardan faydalandı. Bir ara Mekke’ye giderek oradaki ülema ile tanıştı ve onlardan da feyz aldı. Mekke’den dönüşünde aslen Bayburt Türklerinden olup ilmile İslam âlemine büyük bir ün salan Şeyh Mahmut Ek- melettin’e intisap etti. Artık tam manasile olgun­laşmış ve hakikî bir alim mertebesine yükselmiş olduğundan, halk ve hükümet nezdinde şöhreti; artmıştı. Bu şöhret Mısır Hükümdarı Seyfettin Berkok'un kendisini oğlu Ferec’e hoca tayin etmesile büsbütün yayılmıştı.

Bedrettin’in yaşadığı yüzyıllarda tasavvufun, inanışlara dayanan dinî ve İçtimaî doktrinlerin geniş kitle üzerinde büyük önemi vardı. Zira çe­ şitli istilâlar ve millî, İçtimaî sebeblerle adeta post kavgası haline gelen Hükümetlerin birbir- lerile olan devamlı mücadeleleri ve bunlarm sebebiyet verdiği buhranlar geniş kitleyi şaşkın bir hale getirmişti. Böylece milyonlarca insan­ ları şeyhin İçtimaî bünyeyi istikrara kavuştura­ cak sofiyâne fikirlerine inandırmıştı. Bedrettin bu sırada Mısır, Suriye ve Anadolu’da en büyük .bir nüfuz sahibi bulunan, din âlimliği ile şeyhliği şahsında mezcetmiş Şeyh Hüseyin Ahlati’ye in­tisap etmişti. Bedrettin bu sırada bazı keramet­ ler de gösterdiğinden, şöhreti üstün bir dereceye vasıl oldu. Esasen yazmış olduğu «Mükaşefat» adlı eserinde bunun hepsini haber veriyor, dinî ve İçtimaî hayatta yeni bir ufuk açıyordu. Bu arada felsefede ileri hamlelere ulaşmış, eşyanın hakikatini görmek için derin düşüncelere dalmış, mürakabe ve müşahedelerini kendi nefsinde de­ nemişti. Bu hailenle geniş ölçüde dikkati çekmiş, devrinin sofileri arasında en üstün bir şahsiyet olmuştu. Artık yerinde duramıyor, seyahatlar yaparak sofiyâne düşüncelerini daha geniş ve çeşitli ülkeler görmek suretile yaymak ve insan­lığa maletmek istiyordu. Bütün İsrarlara rağ­men Mısır’dan ayrıldı.  

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Fikri Demirtaş

Fikri Demirtaş

DİĞER YAZILARI HEKİMHANLI SADIK BABA (2)   21-10-2021 11:43 HEKİMHANLI SADIK BABA   19-10-2021 11:03 HEKİMHANLI ÂŞIK ESİRİ BABA (4) 15-10-2021 13:30 HEKİMHANLI ÂŞIK ESİRİ BABA (3) 11-10-2021 11:31 HEKİMHANLI ÂŞIK ESİRİ BABA (2) 09-10-2021 11:04 HEKİMHANLI ÂŞIK ESİRİ BABA 08-10-2021 17:45 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 6 29-09-2021 12:21 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 5 28-09-2021 13:18 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 4 27-09-2021 13:46 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 3 25-09-2021 11:16 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 2 24-09-2021 14:42 SÜRYANİ KADİM MOR BARSAVMO MANASTIRI (PERAŞ ) 23-09-2021 12:40 Aşağıbağlar Suflâ Cami (2) 13-09-2021 17:44 Aşağıbağlar Suflâ Cami 10-09-2021 10:23 Malatya  Erhaç / Havalimanı  ismi nereden geliyor? 08-09-2021 13:34 BAKANLARI ŞAŞIRTAN DAİRESEL TARLALAR... 06-09-2021 12:03 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (6) 28-08-2021 13:55 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (5) 27-08-2021 12:31 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (4) 26-08-2021 14:06 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (3) 20-08-2021 15:50 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ (2) 19-08-2021 17:35 MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİ 18-08-2021 15:40 ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜN UNESCO YOLCULUĞU...(4) 14-08-2021 12:36 ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜN UNESCO YOLCULUĞU...(3) 13-08-2021 14:10 MALATYA ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜN UNESCO YOLCULUĞU...(2) 12-08-2021 17:28 MALATYA ASLANTEPE HÖYÜĞÜ'NÜN UNESCO YOLCULUĞU... 09-08-2021 13:01 ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) (5) 04-08-2021 18:39 ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) (4) 29-07-2021 17:47 ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) (3) 28-07-2021 18:08 MALATYA - BATTALGAZİ İLÇESİ / ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) (2) 27-07-2021 10:45 BİN YILLIK  KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI İÇLER ACISI HALDE (4) 02-07-2021 17:42 BİN YILLIK  KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI İÇLER ACISI HALDE (3) 01-07-2021 12:07 BİN YILLIK  KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI İÇLER ACISI HALDE (2) 30-06-2021 15:34 BİN YILLIK KIRK KARDEŞLER MEZARLIĞI İÇLER ACISI HALDE 25-06-2021 17:26 MALATYA - BATTALGAZİ İLÇESİ / ÇOLAKOĞLU MAHALLESİ ( KÖYÜ ) 10-06-2021 17:05 MALATYA- BATTALGAZİ KÖŞK MİNARELİ İSKENDER CAMİİ (3) 08-06-2021 16:12 MALATYA- BATTALGAZİ KÖŞK MİNARELİ İSKENDER CAMİİ (2) 03-06-2021 17:20 MALATYA- BATTALGAZİ KÖŞK MİNARELİ İSKENDER CAMİİ 02-06-2021 17:29 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI (5) 01-06-2021 16:06 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI (4) 28-05-2021 16:00 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI (3) 27-05-2021 16:56 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI (2) 26-05-2021 15:56 GERİ DÖNÜŞÜM SOKAK TOPLAYICLARI 25-05-2021 14:29 MALATYA'DA İLKBAHAR 22-05-2021 12:14 ARAPGİR MOR REYHANI 13-05-2021 22:26 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 8 12-05-2021 17:30 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 7 10-05-2021 18:29 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 6 08-05-2021 11:16 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 5 07-05-2021 17:05 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 4 06-05-2021 16:53 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 3 05-05-2021 18:04 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 2 04-05-2021 15:03 YOLUM DÜŞTÜ HACI BEKTAŞ'A 24-04-2021 15:38 SANCAKTAR ABDULVAHAP GAZİ TÜRBESİ 23-04-2021 15:27 TOPKAPI SARAYI - CELLAT ÇEŞMESİ (2) 22-04-2021 11:51 TOPKAPI SARAYI ve CELLAT ÇEŞMESİ 15-04-2021 12:52 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (7) 08-04-2021 17:04 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (6) 06-04-2021 11:54 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (5) 03-04-2021 16:37 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (4) 01-04-2021 12:01 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (3) 31-03-2021 13:32 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI (2) 30-03-2021 11:35 ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI 25-03-2021 16:19 TAŞHORON KİLİSESİ’NDE SONA DOĞRU 24-03-2021 15:46 AYASOFYA'YA YOLCULUK (7) 19-03-2021 14:49 AYASOFYA'YA YOLCULUK (6) 11-03-2021 13:34 AYASOFYA'YA YOLCULUK (5) 10-03-2021 18:11 AYASOFYA'YA YOLCULUK (4) 09-03-2021 14:44 AYASOFYA'YA YOLCULUK (3) 08-03-2021 17:09 AYASOFYA'YA YOLCULUK 2 04-03-2021 11:52 AYASOFYA'YA YOLCULUK 03-03-2021 16:30 Koca Vaiz Baba Türbesi (2) 24-02-2021 11:21 Koca Vaiz Baba Türbesi 23-02-2021 15:11 MALATYALI İSMAİL AĞA CAMİİ. HAMAMI, ÇEŞMESİ (2) 20-02-2021 20:52 MALATYALI İSMAİL AĞA CAMİİ. HAMAMI, ÇEŞMESİ 18-02-2021 15:24 KARACA AHMET SULTAN DERGÂHI (4) 17-02-2021 17:14 KARACA AHMET SULTAN DERGÂHI (3) 16-02-2021 12:17 KARACA AHMET SULTAN DERGÂHI (2) 11-02-2021 18:11 KARACA AHMET SULTAN DERGÂHI 08-02-2021 13:24 TÜRBE VE TABUTTA ÖRTÜ (PÛŞÎDE ) KÜLTÜRÜ (3) 04-02-2021 17:40 TÜRBE VE TABUTTA ÖRTÜ (PÛŞÎDE ) KÜLTÜRÜ (2) 30-01-2021 19:44 TÜRBE VE TABUTTA ÖRTÜ (PÛŞÎDE ) KÜLTÜRÜ 28-01-2021 16:37 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN (6) 27-01-2021 16:51 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN (5) 26-01-2021 13:50 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN (4) 19-01-2021 16:46 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN 3 16-01-2021 23:12 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN 2 15-01-2021 17:57 ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN 14-01-2021 17:33 HEKİMHAN'IN TARİHİ MEZARLIKLARI ve YENİ MEZARLIĞIN HİKAYESİ 28-12-2020 17:06
E-GAZETE
21.10.2021
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor921
 • 2Hatayspor919
 • 3Fenerbahçe919
 • 4Beşiktaş917
 • 5Fatih Karagümrük917
 • 6Galatasaray917
 • 7Alanyaspor917
 • 8Altay915
 • 9Konyaspor914
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Kayserispor911
 • 12Gaziantep FK911
 • 13Sivasspor910
 • 14Başakşehir FK99
 • 15Antalyaspor99
 • 16Yeni Malatyaspor99
 • 17Göztepe98
 • 18Giresunspor98
 • 19Kasımpaşa96
 • 20Çaykur Rizespor91
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Malatya Haber