DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com evden eve nakliyat malatya rent a car malatya rent a car eşya depolama eşya depolama ev depolama istanbul evden eve nakliyat sex shop

Doç. Dr. Muammer Oytan
Doç. Dr. Muammer Oytan
Giriş Tarihi : 14-04-2021 13:21

ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Yüce Yaratıcının, insanlığın başlangıcından itibaren gönderdiği bütün dinlerde, insanlara Rablerine karşı kulluk ve ibadet etme görevi yüklemiştir. İslâm dininin beş temes esası arasında yer alan ibadetlerden biri de oruçtur.  Oruç, Müslümanın, şafakta başlayan ve hemen hemen eylem halinde olduğu tüm günü kendini tutarak, sabrederek geçirmesi; başka bir anlatımla hayatı durdurmak değil onun içindeki kirli ve çirkin boyutu dudurması anlamını taşır. Oruç, ağzı, hem yemeye-içmeye, hem de kötü ve yalan söz söylemeye karşı tutmak¸eli, kaba kuvvete ve çalmaya çırpmaya karşı tutmak; gözü, beyni bulandıran ve kalbi arzulara yönlendiren görüntülere karşı tutmak; kulağı, haram kapsamına giren her türlü sese karşı tutmak; zihni, bütün çirkin düşüncelere karşı tutmaktır. Hâsılı, sadece aç ve susuz kalmak değil, bütün organlara oruç tutturmak gerekir. Gerçekten organların tamamını oruca ortak edemeyen kimse, şeklen oruç tutmuşsa da onun özünü yakalayamamış demektir. İnsanın, cinayet, gasp, yalan söylemek, hırsızlık ve zina yapmak gibi işlediği günahlar ve diliyle ve eliyle başkalarını kırması, öfkesine mağlup olması, kendisini tutamamasının bir sonucudur. İşte oruç tutmak; içgüdüleri, benliği, egoyu, şehveti, dürtüleri, arzuları kontrol altında tutmaktır ve bilinç altıyla bilincin bir mücadelesidir; insanın tutkularını dizginlemesinin evrensel yolu ve yöntemidir !(Dr.Erdinç Ahatlı,Oruç,İslâma Giriş,s.284-286)

Kur’an, “ Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi size de oruç tutmak farz kılınmıştır, umulur ki, bu sayede takvalı olursunuz.”(Bakara,2/183) buyruğuyla kendilerine peygamber gönderilen bütün kavimlerin oruç ibadetiyle yükümlü tutulduklarını bildirmektedir. Ancak, İslâmda oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak olduğu halde, semavî veya değil, diğer dinlere bakıldığında oruç, aslî unsuru olan ibadet hüviyetinden çıkarılıp bir tür perhize dönüştürülmüştür.

Oruç, kötülüklerden, çirkin, işlerden ve haramlardan korunma ve sakınmanın yoludur; ruhun giydiği bir zırhdır.

Nefsin arzuları ve alışkanlıkları insan için öldürücü birer zehir olduğundan, onun dizginlerini elde tutmak zorunludur. Çünkü nefis aşırı derecede kötülüğü emreder (Yusuf,12/53) ve verdikçe büyüyen büyüdükçe isteyen bir özelliğe sahiptir. Oruç, nefse vurulan bir gemdir. Oruç, irade ve sabır eğitimidir.! Oruçla sabretmeye alışan kişi, hayatının sıkıntılı dönemlerini oldukça kolay atlatır ve başarısının doruğuna ulaşır.

Diğer taraftan oruç ibadetinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, uzmanlar tarafından kesin olarak ifade edilmektedir: Yıl boyu hiç durmadan çalışan midenin bir ay süreyle dinlenmesini sağlar. Oruç tutarken, daha önce organizmada depolanmış olan, mesela deri altındaki yağlar, karaciğerdeki şeker gibi besin maddeleri harcanır, eritilir. Nitekim, “Oruç tutunuz, bu sayede sıhhat bulursunuz!” hadisi de (Heysemî,1402,III. 179) orucun insan sağlığı üzerindeki önemini ifade etmektedir.

Ayrıca, oruç tutan kişi, esas mükâfatını ebedî yurdu olan ahrette görecektir. Oruç, riya ve gösterişin en az karıştığı bir ibadet olduğundan Allah Tealâ, en fazla sevabı oruca vermiştir. Allah Resûlü, bir kudsî hadiste Rabbinden şöyle nakleder: “Oruç hariç, âdemoğlunun her ameli kendisi içindir Oruç benim içindir, onun ödülünü ben vereceğim.”

Hz. Peygamber, Allah Tealâ’nın öbür ibadetler için on katından yedi yüz katına kadar sevap verdiğini; ancak oruç ibadetinin sınırını çizmediğini (Müslim, Siyâm, 165); bundan dolayı Cennetin Reyyân isimli kapısından sadece oruçluların gireceğini (Buharî, Savm,4) bildirmiştir.

Resûlullah,(s.a.s.), vefat edinceye kadar dokuz yılda dokuz Ramazan orucu tutmuştur.

İslâm alimlerince oruç tutanlar üç grupta   değerlendirilmektedirler:(Mahmut Kaya, Kutsal Günler ve Geceler, s.84-88)

1-Birinci gruptakiler, yemeyi ve içmeyi Allah için terk edenlerdir. Onlar Yüce Allah ile manen anlaşmışlardır ve oruçlarının karşılığını sadece O’ndan beklerler. Muhakkak ki Cenab-ı Hak, iyi amel işleyenlerin amellerini zayi etmez. Kim Allah için yemeyi, içmeyi, şehvetini az bir zaman için de olsa terk etse Yüce Allah ona karşılık olarak kendi katından bitmeyen yiyecekler, içecekler ve yaşlanmayan eşler verir.

2-kinci gruptakiler, Allah için yemeyi, içmeyi terk ettikleri gibi, vücut organlarını haram işlerden alıkoyarak oruç tutanlardır: Elin ve ayağın orucu, yasak kılınan şeyleri tutmaktan ve onlara gitmekten; ayrıca diğer organlarını da haramdan koruyanlardır. Bu şekilde oruç tutan kimse günün tamamını zikirle ihya etmiş olur. Bu kimseler hakkında: “Onların uykusu ibadet, nefesleri tesbihtir.” denmiştir. Haram işleyerek oruç tutanın orucu, Salih ve makbul bir oruç olmaz. Resûl-i Ekrem(s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Sizden biri, oruç tuttuğunda kötü söz söylemesin, cahilce edep dışı davranışlarda bulunmasın. Bir kimse, kendisine sataşırsa ona “Ben oruçluyum!” desin, o şahsa bulaşmasın” (Buharî, Savm, 43.)

3-Üçüncü gruptakiler, mideyi yemekten ve diğer organlarını haramlardan korudukları gibi kalplerini de Yüce Allah’ın razı olmadığı bütün düşünce, zikir, fikir, yönelme ve sevgiden alıkorlar. Bu yakîn ehli ariflerin orucudur.

HZ. PEYGAMBER (s.a.s)’İN RAMAZAN AYI BAŞINDA VERDİĞİ HUTBE.

İbn Huzeyme, Hz. Selman’dan şöyle rivayet etmiştir: “Hz. Peygamber, Şaban’ın son gününde şöyle hitap etmiştir: “ Ey insanlar, mübarek ve büyük bir ay gelip çatmıştır. Öyle bir ay ki, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu aydadır. Allah bu ayda oruç tutmayı farz kılmış, gece ibadet etmeyi sünnet kılmıştır…Kim bu ay içinde bir farz yaparsa diğer aylarda yapılan yetmiş farz gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır, mükâfatı ise Cennettir…Kim oruçlu olan birine iftar verirse bütün günahları bağışlanır ve boynunu Cehennem azabından kurtarmış olur.’ Sahabenin, Ya Resulallah herkes oruçluya iftar verecek güçte değildir demesi üzerine, ‘ Allah bu sevabı tek hurma ile, su içirmekle veya bir yudum süt ile iftar veren kişiye de vermektedir. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azâd olmaktır. Bu ayda dört hasleti çokca yapın, Rabbinizi razı edersiniz: Allah’tan başka ilâh olmadığını söylemek, Allah’tan mağfiret talep etmek, Cenneti istemek ve Cehennemden Allah’a sığınmaktır. Kim oruçlu birine su verirse Allah, havzı Kevser suyundan ona bir yudum su verir…!’” (İbn Huzeyme, 1887)

“…İyi biliniz ki, Allah Ramazan ayında her kovulmuş şeytan için yedi melek görevlendirmiştir. Ramazan ayı bitene kadar şeytanlar salıverilmeyecektir. İyi bilin ki semanın kapıları Ramazanın ilk gecesinden son gecesine kadar açıktır.Bu ayda yapılan dualar da makbuldür…”(Hayatü’s Sahabe, s.220)

BESMELENİN FAZİLETİ.

“Euzu billâhi mineşşeytani’r Racîm Bismillâhi’r Rahmani’r-Rahîm !” = Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahmân ve Râhîm olan Allah’ın adıyla!” şeklindeki Euzu besmelenin faziletleri saymakla bitmez. Bu sebeple insanoğlunun, yeme, içme, giyinme, okuma, yazma ve konuşma öncesinde, ev ve iş yerine girip çıkarken; bir iş ve görev yapmaya başlarken v.b. her ne yaparsa, her neye başlarsa, her neye el atarsa, her ne tutum, davranış ve eylemde bulunursa mutlaka Euzu besmele okuması şarttır. (Doç.Dr.İsmail Karagöz,Kur’ân’da Zikir Kavramı ve Allah’ı Zikir,Diyanet İşleri Bşk.Yay.Ankara 2007,s.57).Bir adım atmaktan Kur’ân okumaya kadar her harekette dilimizden besmele eksik olmamalıdır.

- Peygamberimiz (s.a.s.), “ Bir insan evine girdiğinde ve yemek yediğinde Allah’ın adını zikrederse, şeytan, avanelerine ‘burada size gecelemek ve yemek yoktur ‘ der. Şayet Eve girerken insan, Allah’ın adını anmazsa, şeytan, avanelerine ‘ Bu evde geceleyebilirsiniz’ der. Yemekte, kişi, Allah’ın adını zikretmezse, Şeytan, ‘Bu evde size gecelemek ve yemek vardır’” der.(Müslim, Eşribe, 103,II, 1598).

-Euzu besmele, Kur’ân-ı Kerim Sarayına girmenin anahtarıdır; bir binaya girmek için anahtar ne ise bir işe, bir davranışa, bir eyleme başlarken, bir karar verirken çekilen euzu besmele de aynıdır: Anahtar kapıyı açınca insan nasıl huzura kavuşur, rahat bir nefes alırsa, içinden oh! çekip mutluluk hissederse, euzu besmele ile de aynı rahatlığı, huzuru hisseder. İşinin rast gideceğini, olumlu sonuca kavuşacağını, başarılı-bereketli bir sonuç alacağını hisseder!

-Euzu besmele hayır getirir, huzur getirir, iyilik-güzellik getirir! Bu sebeple bazı alimler “dünyadaki bütün zehirlerin panzehiri besmeledir” derler. Allah’ın adıyla bir işe başladığımızda, oluşacak bütün şer etkileri, menfi enerjiyi, kötülükleri etkisiz hale getirmiş oluruz.!

- Euzu besmele okunduğunda şeytan uzak durur; kalbe vesvese veren şeytan uzak olur!

- Besmele çeken mü’min kendisini Allah’a emanet etmiş olur; Allah’ın emanetine terk etmiş olur! Dolayısıyla, besmele çekerek bir işe, bir davranışa başlayanın; bir karar verenin işi rast gider; olumlu ve bereketli sonuca kavuşur. İnançsız, besmelesiz başlanan her işin sonu yarımdır!

- Cenab-ı Allah, bütün korkularımızı, her türlü endişelerimizi euzu besmele ile aşmamızı nasip ihsân eylesin inşallah!

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Doç. Dr. Muammer Oytan

Doç. Dr. Muammer Oytan

DİĞER YAZILARI KADİR GECESİNİN FAZİLETİ  22-10-2021 13:47 RİYA 14-10-2021 11:28 PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI 07-10-2021 13:44 MÜMİN KİŞİ TEMİZ OLMALIDIR 04-10-2021 11:54 GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRMEK 01-10-2021 11:56 ŞİRK GÜNAHINI- ALLAH’A ORTAK KOŞMAK GÜNAHINI İŞLEMEMEK 17-09-2021 16:37 MÜ’MİN KİŞİ ALLAH’A GÜVENİP DAYANMALIDIR 16-09-2021 14:22 TATLI DİL, GÜLER YÜZ, HOŞGÖRÜ 14-09-2021 11:50 GÜNAHTAN SAKINMANIN YOL VE YÖNTEMLERİ 07-09-2021 13:18 RAVZA-İ MUTAHHARA: EDEP VE SAYGI 01-09-2021 11:30 İSLÂMİYETTE KÖTÜ AHLÂKIN BELİRTİLERİ 31-08-2021 17:24 İSLAMİYETİN DAYANDIĞI AHLÂK DÜSTURLARI 30-08-2021 14:12 RAVZA-İ  MUTAHHARA = Cennet Bahçesi 27-08-2021 12:31 KİBİRLİ, GURURLU OLMAK 25-08-2021 12:08 KİM İYİDİR-KİM KÖTÜDÜR? 23-08-2021 12:31 NİYET VE AMEL 21-08-2021 11:53 SEVR MAĞARASI 18-08-2021 15:40 KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA HAKKINDA KISA BİLGİ  16-08-2021 17:22 SADAKA-İ CARİYE 07-08-2021 15:23 ALLAH TEALÂ’NIN GÖZÜNE GİRMEK! 05-08-2021 18:21  MESCİD-İ NEBEVÎ 04-08-2021 18:39 KUTSAL TOPRAKLARDAN TAŞ VE TOPRAK ALINMAZ 03-08-2021 19:16 ALLAH’IN RIZASINI ALMAK! 31-07-2021 12:29  İYİLİĞİ EMREDİP – KÖTÜLÜĞÜ MEN ETMEK 27-07-2021 16:56 HAC SIRASINDA ŞEYTAN TAŞLAMANIN YAPILDIĞI MİNA 24-07-2021 13:41 BOZGUNCULUK YAPMAMAK 23-07-2021 19:01 PEYGAMBERİMİZİN SEVGİYE VERDİĞİ ÖNEM 19-07-2021 23:45 HAC SIRASINDA VAKFE YAPILAN YER: MÜZDELİFE 17-07-2021 14:30 İHSÂN 15-07-2021 18:01 TÖVBE  ETMEK 13-07-2021 14:57 ALLAH’I ZİKRETMEK 10-07-2021 17:09 MEKKE’DEKİ KUTSAL BİR SEMT ARAFAT 08-07-2021 18:19 İNSAN !? 30-06-2021 17:35 SA’Y ! 26-06-2021 13:57 Dinimizin diğer dinlerden farkları ve üstünlükleri nelerdir? (2) 24-06-2021 17:37 Dinimizin diğer dinlerden farkları ve üstünlükleri nelerdir? 19-06-2021 14:16 SAFA TEPESİ  17-06-2021 16:32 AZİZ MAHMUT HÜDAYÎ HAZRETLERİNİN DAVRANIŞI 16-06-2021 16:31 ALLAHU TEALÂ’NIN ZÂTI HAKKINDA TEFEKKÜR EDİLMEZ 15-06-2021 18:20 NANKÖRLÜK ETMEMEK 14-06-2021 17:06 GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRMEK 12-06-2021 12:40 ABDEST ALMANIN FAZİLETİ 07-06-2021 17:35 KÂBE’NİN ÖRTÜSÜ 05-06-2021 17:00  DUA ETMEK 02-06-2021 15:41 ALLAH’A ŞÜKRETMEK 29-05-2021 19:37  ZEMZEM 22-05-2021 12:20 EMANETE HIYANETLİK ETMEMEK  21-05-2021 17:34 HZ. PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZİN (s.a.s.)  SON HUTBESİ 20-05-2021 16:57 HÛD SURESİNİN FAZİLETİ 18-05-2021 16:35 KÂBE KAPISI 16-05-2021 19:57 ALLAH KORKUSU VE SEVGİSİ 13-05-2021 22:25 ADALETLİ OLMAK! 12-05-2021 17:30 İHSÂN 11-05-2021 22:53 İSLÂMİYETTE KÖTÜ AHLÂKIN BELİRTİLERİ 10-05-2021 18:33 İSLAMİYETİN DAYANDIĞI AHLÂK DÜSTURLARI 09-05-2021 18:41 KUL HAKKINA SAYGILI OLMAK 08-05-2021 11:15 KİBİRLİ, GURURLU OLANI ALLAH SEVMEZ 07-05-2021 17:09 YALANCI  ŞAHİTLİK ÇOK KÖTÜ BİR DAVRANIŞTIR 06-05-2021 16:54 MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ 05-05-2021 22:50 TATLI DİL, GÜLER YÜZ, HOŞGÖRÜ 04-05-2021 15:05 KÂBE-İ MUAZZAMA 03-05-2021 18:47  İSLÂMİYET AKIL DİNİDİR 01-05-2021 21:16 ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK. 30-04-2021 17:32 HİDAYET 29-04-2021 18:54 İSLÂMİYETTE VAFTİZ YOKTUR 27-04-2021 15:58 İSLAMİYETTE TEVHİD ESASTIR 26-04-2021 13:52 CENNETE  FİDAN  DİKMEK. 20-04-2021 14:20 KANAATKÂR OLMALIDIR. 19-04-2021 15:53 SEVGİNİN ÖNEMİ 17-04-2021 13:02 İNSANIN ALLAH’A KARŞI FARZ NİTELİĞİNDEKİ GÖREVLERİ 16-04-2021 11:50 MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK: İNFAK 15-04-2021 12:52 ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ 14-04-2021 13:21
E-GAZETE
23.10.2011
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1024
 • 2Hatayspor1020
 • 3Alanyaspor1020
 • 4Fenerbahçe1019
 • 5Fatih Karagümrük1018
 • 6Beşiktaş917
 • 7Konyaspor1017
 • 8Galatasaray917
 • 9Altay1015
 • 10Adana Demirspor1013
 • 11Başakşehir FK1012
 • 12Gaziantep FK1012
 • 13Yeni Malatyaspor1012
 • 14Sivasspor1011
 • 15Kayserispor1011
 • 16Giresunspor109
 • 17Antalyaspor109
 • 18Göztepe108
 • 19Kasımpaşa106
 • 20Çaykur Rizespor104
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Malatya Haber