Malatya Sonsöz Gazetesi – Malatya'nın En Çok Okunan Gazetesi - Malatya Haber
HV
28 MAYIS Cumartesi 23:41
Advert

Advert

Kur’an-ı Kerim’de Yaratılış Kıssası

Zeynep Önel
Zeynep Önel
Giriş Tarihi : 19-01-2022 17:11

1. “Sizi bir tek nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan var eden Allah’tır.” (el-A’raf, 7/189)
2. “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden pek çok erkek ve kadın türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının!” (en-Nisâ, 4/1)
3. “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.”(30.Rum;21)
4. “Ey Âdem Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz.” (Bakara, 35; Âraf, 19)
5. “… Ey Âdem, şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursunuz.” (Taha, 117)
6. “Andolsun, bundan önce biz Âdem’e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye) emrettik. O ise bunu unutuverdi.” (Ta-Ha;115)
7. “Bunun üzerine onlar (Âdem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Âdem Rabbinin emrine karşı geldi ve yolunu şaşırdı,(gaflete düştü). Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.” (Ta-Ha:120-121)
8. “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (Âraf, 23)
9. “Allah dedi ki: “Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.” (Araf;24)
10. “… - Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız.” (Âraf, 25)
11. “Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” (En’am;164)


Kur’an-ı Kerim’de geçen bu ayetlerde dikkat çeken başlıca hususlar ise şunlardır:

 İnsan topraktan yaratıldı.Tüm varlıklardan üstün kılındı.  Erkek ve kadın aynı özden, birbiri ile huzur bulmaları için yaratıldı.
Kadın da aynı özden, müstakil bir varlık olarak yaratıldı. Aralarında sevgi, rahmet ve sükûnet var edildi.
Âdem ve Havva aynı ilahi mesajlara muhatap oldular.  Birlikte gaflete düştüler, birlikte hata ettiler, birlikte af dilediler. Kur’an’da yasak meyveyi ilk tadanın kim olduğu bildirilmedi.
Günahın sebebi isyan değil nisyan, yani unutmak ve bir anlık gafletti.

Olanların sebebi asla tek başına Hz. Havva değildi. Allah rahmeti ile onların tövbelerini kabul buyurdu.

YORUMLAR