DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com evden eve nakliyat malatya rent a car malatya rent a car eşya depolama eşya depolama ev depolama istanbul evden eve nakliyat sex shop

Doç. Dr. Muammer Oytan
Doç. Dr. Muammer Oytan
Giriş Tarihi : 30-06-2021 17:35

İNSAN !?

CENAB-I ALLAHIN Gönderdiği  PEYGAMBERLER ve Semavî Kitaplarda muhatap alınan İNSAN kimdir, nasıl bir mahluktur ?!

Bu üçlü, yani peygamberler, semavî kitaplar ve insanoğlu bir takımdır! Birisi olmadan sihir bozulur; takım bozulur; Cenab-ı Hakk’ın planı-programı-amaçları gereğince üçünün de takım halinde var olması gerekir!

İNSAN, Cenab-ı Allah’ın kurgusunun vaz geçilmez bir unsurudur.

_ Peygamberler insan için, onu aydınlatmak, ıslâh etmek için gönderilmişlerdir.

-          Semavî kitaplar insan için indirilmişlerdir; okusun, öğrensin, emirleri-yasakları uygulasın diye indirilmişlerdir.

-          Cennet-cehennem insan için var edilmişlerdir. Bir imtihandan ibaret olan dünya hayatında başarılı olanların, sınavı kazananların mükafatlandırılmaları, başarısız-kötü olanların cezalandırılmaları için yaratılmışlardır.

Peki, her şeyin kendisi için gönderildiği, indirildiği, yartıldığı bu insan kimdir? Bütün dinlerin konusunu teşkil eden insan kimdir; bütün dinlerin varlık nedeni, sebebi olan insanın ıslâh edilmesi neden bu kadar önemlidir; insanoğlu, neden bazen bir melek, bazen de bir şeytan gibi davranmaktadır?

İnsanoğlunun nasıl bir varlık olduğunu çözmek gerçekten son derecede zordur! Bakarsın melek gibidir; bakarsın şeytandan da adî bir yaratık olur çıkar. Yırtıcı bir hayvan ancak aç kalınca başka bir hayvanı parçalar, öldürür ve ihtiyacını giderir; ihtiyacını giderdikten sonra da başkalarına zarar vermez. Oysa bazı insanlar hiç de açlığını giderip hayatını kurtarmak gibi hayatî bir ihtiyacını karşılamak zorunda olmadığı halde başka insanları, hatta karısını-öz evladını incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle öldürebiliyor. Bazısına da bakıyorsun, elindekini avucundakini yoksullara saçıp veriyor; onları koruyup kolluyor. Büyük Yunus Emre Hazretlerinin sözü ile “Yaratandan ötürü” yaratılana sevgi-saygı ve merhamet gösteriyor.

Kur’anda buyrulduğu gibi: Kim nefsini tertemiz tutarsa felâh bulur, kim de nefsini kirletirse hüsrana uğrar. Bu nedenle insanlar rehberlik edilmediği zaman çok tehlikeli olurlar Çünki insan, yapısı ve doğası itibariyle hatadan kurtulamayan, ancak kemale ulaşmakla noksan ve ayıplardan sıyrılabilen bir mahluktur. (A. Ragıp Akyavaş, a.g.e.C.II, s.36)

Açıklamamızın başında insanoğlunun, bu dünyaya gelmesinin sebebinin-hikmetinin ne olduğunu kendi kendine sormasını istemiştik. Cevabını kendimiz verelim:

Dünyaya gelişin hikmeti, nefsin ıslah edilmesi, nefsin kötülüklerinden ve karanlığından kurtulup ahlâk ile aydınlanarak; Allah sevgisiyle yücelerek, vicdanı ve merhamet duygularını güçlendirerek, emir ve yasaklara uyarak, elden geldiği kadar iyilik yaparak Cenab-ı Hakk’ın rızasına mazhar olmuş şekilde bu dünyadan göçüp gitmektir! Bazı insanlar bunu sağlayabilirler, bazıları da sağlayamaz, nefsinin azgınlığı, karanlıkları ve kötülükleri içinde boğulur giderler!

Hz.Mevlâna, insanoğlunun hem melek, hem şeytan tarafının bulunduğunu şöyle açıklıyor:

“Biz insanlar öyle mahlûkatız ki, bazen melekler insan olarak yaratılmadıklarına üzülürler; bazen de şeytanlar bizden olmadıklarına şükrederler! Hem meleklerden öteye, yukarıya yücelmek, hem de hayvanlardan dahi aşağıya düşmek insana mahsustur! Her iki durumda olmak da yani düşmek de yücelmek de elimizdedir ve bizim seçimimize bağlıdır! Kime ve neye benzemek istiyoruz; meleklere mi, şeytana mı ? Varmak istediğimiz hedef nedir?”

İnsanoğlunun bu yüksek değerini, evren kadar yüksek değerini en iyi anlayanlardan birisi de Hz. Ali’dir. Veliyullah, kendi kendisini hor gören insana şöyle hitap eder: “Ey insan! Sen kendinin küçük, değersiz bir maddi yapı olduğunu sanırsın. Halbuki sen küçük bir evrensin; büyük evren de sende dürülmüştür!”

           

Büyük Şair Şeyh GALİP, Hz. Ali’nin yukarıdaki sözünü şiir dili ile tercüme eder gibi, bakınız insanı nasıl anlatıyor:

 “Ey gönül neden böyle gam dolusun?

 Her ne kadar virane olsan da tılsımlı bir hazinesin sen!

 Meleklerin secde etmekle emrolunduğu değerli bir varlıksın sen!

 Bildiğin gibi değil her şeyden üstünsün sen!

 Ruhsun, Cebrail’in nefesi ile eşsin, Hak’kın sırrısın, Meryemoğlu İsa gibisin sen!

 Zatına hoşca bak, çünkü evrenin özüsün, varlık ve oluşların göz bebeği insansın sen !”

           

Uzun söze gerek yok: Cenab-ı Allah da, Kur’an’ı Kerim de insanoğlunu methederek yer yüzünde halifeler kıldığını, halifesi yaptığını, oraya hakim kıldığını buyurmuyor mu!? (Fâtır, 35/39; En’âm,6/165)

Şöyle bir soru akla gelebilir: Allah insanı en güzel şekilde yaratıp, yeryüzünde halifeler kılıp da, sonra da onu niçin aşağıların aşağısına indirmiştir; kardeşinin etini yiyecek, en yakınlarının kanını dökecek seviyeye düşürmüştür?

Sebebi açıktır: İnsanın içinde daima birbiriyle savaşan iki güç vardır: Nefis ve kalp veya vicdan; İyilik ve kötülük, aydınlık ve karanlık.

Aydınlığın, kalbin, vicdanın ve iyiliğin hâkim olduğu insana melekler imrenir. Şeytan da; nefsin, kötülüğün ve karanlığın hâkim olduğu insana bakar da insan olmadığına şükreder! Şeytan, her ne kader bu kadar kötü bir insan olmadığına şükrederse de aslında şeytan bu tür insana bakıp iftihar eder. Çünkü insanı o duruma getiren şeytanın teşviki, kışkırtması, vesvesesi, tahriki ve azdırmasıdır.

           

Allahu Teala’ya inanan-güvenen-sığınan-yakaran; Kur’an’ı Kerimin emir ve yasaklarına uygun yaşayan, sirat-ı müstakîm üzere yürüyen insanlar üzerinde bir hakimiyeti olmasa da, Şeytan, nefsine esir olmuş, dolayısıyla şeytanı da dost edinmiş kimseleri, her iki dünyada hüsrana düşürdüğü kesindir: “… Ve her kim Allah’ı bırakıp da şeytan’ı dost edinirse, şüphesiz apaçık bir hüsrana düşmüştür.!” (Nisâ, 121).“İşte bunların varacakları yer cehennemdir.!” (Nisâ, 119)

Esasen “insan” la ilgili hükümler Kur’an’ı Kerim’de açıkça verilmiştir: Bazı ayetlerde insanın en güzel şekilde yaratılmış (Tîn, 95/4); İyiliği kötülükten ayırma gücü verilmiş (Şems,91/8) ; yeryüzünde halife kılınmış (Bakara,2/30);  ona izzet ve şeref kazandırılmış olduğunu ( İsrâ,17/70); ve fakat öte yandan insanın, zayıf olarak yaratılmış olduğunu(Nisâ, 4/28);bozgunculuk yapan ve kan döken bir varlık olduğunu(Bakara,2/30); apaçık bir düşman olduğunu (Nahl,16/4); çok nankör olduğunu (İsrâ, 7/67); çok cimri (İsrâ,17/100), pek aceleci (İsrâ,17/11), çok zalim ve cahil olduğunu (Ahzap,33/72)  hükme bağlamıştır. Kur’an’ın, insan için bu olumlu ve olumsuz hükümleri ne anlama geliyor.? Bu ikilemi nasıl açıklayabiliriz?

Açıklayalım inşallah:

Hak Tealâ, insanoğlunu tek düze yaratmamıştır. Robot gibi bir tek insan türü yoktur. Aklı aynı, fikri aynı, karakteri aynı, duyguları aynı, nefsi-vicdanı aynı tek bir insan modeli yoktur. Dünya’da kaç milyar insan varsa o kadar da ayrı veya birbirine benzer karakter, vicdan, nefis sahibi, değişik insanlar vardır. Allah Tealâ, her insana akıl-fikir- vicdan- nefis- duygu vermiş ve yaşam seçimini ona bırakmıştır. İşte bu seçim sırasındaki tutum ve davranışlarına göre, amellerine göre; doğru yolda veya dinen yasaklanmış yanlış yolda yürümelerine göre yücelere çıkarılmış insanla, aşağılara indirilmiş, düşürülmüş olanlar başkadır! Aşağılanmış, düşürülmüş olanlar, Cenab-ı Allah’ın verdiği aklı, fikri, iradeyi, vicdanı, iyi-has duyguları kullanarak iyiyi, güzeli, doğruyu, sırat-ı müstakîmi seçmeyenlerdir; iman edip salih ameller işlemeyenlerdir; Cenab-ı Allah’a ibadet etmeyen, O’na şükretmeyen, O’nu zikretmeyenlerdir; ihsan ve ihlâs içinde davranmayanlardır; seçimini kötü yolda yapanlar, nefsine ve kışkırtıcı şeytana uyanlardır. Nitekim bizzat Ayet-i Kerime bu istisnayı koymuştur: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.!” (Tin,95/4-6).  Özet olarak söylemek gerekirse, insanoğlu her ne yaparsa kendisi, bizzat kendisine yapmaktadır.   

NELER SÖYLENDİ?
@
Doç. Dr. Muammer Oytan

Doç. Dr. Muammer Oytan

DİĞER YAZILARI RİYA 14-10-2021 11:28 PEYGAMBERİMİZİN KÖTÜLÜĞE KARŞI SABRI 07-10-2021 13:44 MÜMİN KİŞİ TEMİZ OLMALIDIR 04-10-2021 11:54 GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRMEK 01-10-2021 11:56 ŞİRK GÜNAHINI- ALLAH’A ORTAK KOŞMAK GÜNAHINI İŞLEMEMEK 17-09-2021 16:37 MÜ’MİN KİŞİ ALLAH’A GÜVENİP DAYANMALIDIR 16-09-2021 14:22 TATLI DİL, GÜLER YÜZ, HOŞGÖRÜ 14-09-2021 11:50 GÜNAHTAN SAKINMANIN YOL VE YÖNTEMLERİ 07-09-2021 13:18 RAVZA-İ MUTAHHARA: EDEP VE SAYGI 01-09-2021 11:30 İSLÂMİYETTE KÖTÜ AHLÂKIN BELİRTİLERİ 31-08-2021 17:24 İSLAMİYETİN DAYANDIĞI AHLÂK DÜSTURLARI 30-08-2021 14:12 RAVZA-İ  MUTAHHARA = Cennet Bahçesi 27-08-2021 12:31 KİBİRLİ, GURURLU OLMAK 25-08-2021 12:08 KİM İYİDİR-KİM KÖTÜDÜR? 23-08-2021 12:31 NİYET VE AMEL 21-08-2021 11:53 SEVR MAĞARASI 18-08-2021 15:40 KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA HAKKINDA KISA BİLGİ  16-08-2021 17:22 SADAKA-İ CARİYE 07-08-2021 15:23 ALLAH TEALÂ’NIN GÖZÜNE GİRMEK! 05-08-2021 18:21  MESCİD-İ NEBEVÎ 04-08-2021 18:39 KUTSAL TOPRAKLARDAN TAŞ VE TOPRAK ALINMAZ 03-08-2021 19:16 ALLAH’IN RIZASINI ALMAK! 31-07-2021 12:29  İYİLİĞİ EMREDİP – KÖTÜLÜĞÜ MEN ETMEK 27-07-2021 16:56 HAC SIRASINDA ŞEYTAN TAŞLAMANIN YAPILDIĞI MİNA 24-07-2021 13:41 BOZGUNCULUK YAPMAMAK 23-07-2021 19:01 PEYGAMBERİMİZİN SEVGİYE VERDİĞİ ÖNEM 19-07-2021 23:45 HAC SIRASINDA VAKFE YAPILAN YER: MÜZDELİFE 17-07-2021 14:30 İHSÂN 15-07-2021 18:01 TÖVBE  ETMEK 13-07-2021 14:57 ALLAH’I ZİKRETMEK 10-07-2021 17:09 MEKKE’DEKİ KUTSAL BİR SEMT ARAFAT 08-07-2021 18:19 İNSAN !? 30-06-2021 17:35 SA’Y ! 26-06-2021 13:57 Dinimizin diğer dinlerden farkları ve üstünlükleri nelerdir? (2) 24-06-2021 17:37 Dinimizin diğer dinlerden farkları ve üstünlükleri nelerdir? 19-06-2021 14:16 SAFA TEPESİ  17-06-2021 16:32 AZİZ MAHMUT HÜDAYÎ HAZRETLERİNİN DAVRANIŞI 16-06-2021 16:31 ALLAHU TEALÂ’NIN ZÂTI HAKKINDA TEFEKKÜR EDİLMEZ 15-06-2021 18:20 NANKÖRLÜK ETMEMEK 14-06-2021 17:06 GÖNÜL GÖZÜ İLE GÖRMEK 12-06-2021 12:40 ABDEST ALMANIN FAZİLETİ 07-06-2021 17:35 KÂBE’NİN ÖRTÜSÜ 05-06-2021 17:00  DUA ETMEK 02-06-2021 15:41 ALLAH’A ŞÜKRETMEK 29-05-2021 19:37  ZEMZEM 22-05-2021 12:20 EMANETE HIYANETLİK ETMEMEK  21-05-2021 17:34 HZ. PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZİN (s.a.s.)  SON HUTBESİ 20-05-2021 16:57 HÛD SURESİNİN FAZİLETİ 18-05-2021 16:35 KÂBE KAPISI 16-05-2021 19:57 ALLAH KORKUSU VE SEVGİSİ 13-05-2021 22:25 ADALETLİ OLMAK! 12-05-2021 17:30 İHSÂN 11-05-2021 22:53 İSLÂMİYETTE KÖTÜ AHLÂKIN BELİRTİLERİ 10-05-2021 18:33 İSLAMİYETİN DAYANDIĞI AHLÂK DÜSTURLARI 09-05-2021 18:41 KUL HAKKINA SAYGILI OLMAK 08-05-2021 11:15 KİBİRLİ, GURURLU OLANI ALLAH SEVMEZ 07-05-2021 17:09 YALANCI  ŞAHİTLİK ÇOK KÖTÜ BİR DAVRANIŞTIR 06-05-2021 16:54 MÜLK SURESİNİN FAZİLETİ 05-05-2021 22:50 TATLI DİL, GÜLER YÜZ, HOŞGÖRÜ 04-05-2021 15:05 KÂBE-İ MUAZZAMA 03-05-2021 18:47  İSLÂMİYET AKIL DİNİDİR 01-05-2021 21:16 ŞİDDETE BAŞVURMAK VE AZGINLIK. 30-04-2021 17:32 HİDAYET 29-04-2021 18:54 İSLÂMİYETTE VAFTİZ YOKTUR 27-04-2021 15:58 İSLAMİYETTE TEVHİD ESASTIR 26-04-2021 13:52 CENNETE  FİDAN  DİKMEK. 20-04-2021 14:20 KANAATKÂR OLMALIDIR. 19-04-2021 15:53 SEVGİNİN ÖNEMİ 17-04-2021 13:02 İNSANIN ALLAH’A KARŞI FARZ NİTELİĞİNDEKİ GÖREVLERİ 16-04-2021 11:50 MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK: İNFAK 15-04-2021 12:52 ORUÇ VE RAMAZAN AYININ FAZİLETİ 14-04-2021 13:21
E-GAZETE
21.10.2021
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor921
 • 2Hatayspor919
 • 3Fenerbahçe919
 • 4Beşiktaş917
 • 5Fatih Karagümrük917
 • 6Galatasaray917
 • 7Alanyaspor917
 • 8Altay915
 • 9Konyaspor914
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Kayserispor911
 • 12Gaziantep FK911
 • 13Sivasspor910
 • 14Başakşehir FK99
 • 15Antalyaspor99
 • 16Yeni Malatyaspor99
 • 17Göztepe98
 • 18Giresunspor98
 • 19Kasımpaşa96
 • 20Çaykur Rizespor91
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Malatya Haber