Malatya
Giriş Tarihi : 09-09-2021 16:21   Güncelleme : 09-09-2021 16:21

Tükettiğimiz Gıdalar Kontrol Altında

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü halkımızın güvenli gıdaya ulaşması için 27 Resmi Kontrol Görevlisi ile günün her saatinde denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Tükettiğimiz Gıdalar Kontrol Altında

Gıda ve Tarım Yem Şube Müdürü Şevket Yiğit, yürütülen denetimde alınan numunelerin laboratuvarlarda denetimlerinin yapıldığını hatırlatarak vatandaşların gönül rahatlığı ile ürünleri kullanabileceklerin söyledi.  Yiğit; “Malatya Tarım İl Müdürlüğü Gıda Yönetimi Şube Müdürlüğü olarak Halkımızın güvenli gıdaya ulaşması için Şube Müdürlüğümüzde görevli 27 Resmi Kontrol Görevlisi ile birlikte yılda ortalama 13 bin denetim yaparak halkımızın güvenli gıdaya ulaşması için gerekli hassasiyetti gösteriyoruz. Şubemizde sadece gıda değil, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri birlikte halkımızın hayvanlarına yedirdikleri yemlerin de kontrollerini yapıyoruz” diyerek vatandaşların ilimizde üretilen veya satılan gıdaları gönül rahatlığı ile tüketebileceklerini söyledi. Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığının görevlerini hatırlatan Şevket Yiğit; “Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, yaptırmak.  Gıdanın üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında güvenirliğinin sağlanması ve bu çerçevede gıda işletmelerinde uyulması gerekli hijyen kurallarıyla ilgili resmi denetim ve kontrollere ilişkin uygulamaların ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolünü yapmak ve resmi denetim ve kontrollerini koordine etmek” ifadelerini kullandı.

GIDA İLE İLGİLİ HER ALANDA DENETİMLER SÜRÜYOR

Kurum tarafından gerçekleştirilen diğer çalışmalar hakkında da bilgiler veren Şevket Yiğit,” Kurumumuzun asli görevleri içerisinde yer alan iş ve işlemleri de özetlemek gerekirse şu şekilde anlatabiliriz.  Gıda güvenilirliğine ilişkin gelişmeleri takip etmek, Gıda üretim işleme ve dağıtım aşamalarına izlene bilinirliğe yönelik esasları belirlemek, Gıdalara ilişkin acil eylem planları oluşturmak ve kriz yönetimini sağlamak,  ülke genelinde resmi kontrollere yönelik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için gerekli gerekli enformasyon sisteminin işlemesini sağlamak, Görev alanına giren konularda istatistiki bilgileri toplamak ve analiz etmek, Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik, gıda işletmelerinin denetimi ve kontrolü konularında görev alan veya alacak olan resmi veteriner hekimler, yetkilendirilmiş veteriner hekimler ile diğer resmi kontrolörlerin eğitimlerini yapmak veya yaptırmak ve bu eğitim faaliyetlerini koordine etmek. Gıda denetimi ve kontrolü ile ilgili mevzuat ve prosedürleri hazırlamaktır. Kurumlarca yürütülen beslenme ile ilgili proje ve eğitim çalışmalarına destek sağlamaktır ”dedi.

Yiğit, kurumun görevleri arasında yer alan diğer konuları ise şu şekilde aktardı. “Teknik altyapının iyileştirilmesi konularında projeler hazırlamak ve uygulamak. Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak AB'ye uyum kapsamında gıda güvenilirliği alanında eğitim çalışmaları yapmak. Üretici ve tüketici birlikleri, üniversiteler ve ilgili sektörler ile gıda güvenilirliği ve hijyen konularında işbirliği sağlamak. Eğitim, Yayını ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Gıda Güvenilirliği ve hijyen konusunda hijyen kılavuzları, el broşürleri, afiş vb. hazırlamak ve yayımını gerçekleştirmek. Halk sağlığının korunmasına yönelik olarak gıda güvenilirliği ve hijyen konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Gıda ile ilgili kamu ve özel laboratuvarlar ile iş ve işlemleri yürütmek, laboratuvarlar ile ilgili kayıtları tutmak ve denetlemek. Canlı hayvan, hayvansal birincil ürün ve etlerde Ulusal Kalıntı Planını hazırlamak, uygulamaya koymak, yapılan çalışmaların takibini yapmak, ülke genelinde alınan sonuçları değerlendirmek ve Ulusal Kalıntı izleme Planları çerçevesinde görev yapacak laboratuvarları ve görevlerini belirlemek ve Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak” olarak açıkladı.

HAYVAN YEMLERİ DE DENETLENİYOR

Yiğit,  Bitki ve Bitkisel ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığının görevlerini ise; “Bitki, bitkisel ürün ve ahşap ambalaj malzemelerinin ülkeye girişi ve çıkışında bitki karantinası ile ilgili işlemleri ve resmi kontrolleri yapmak. Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında resmi kontrolleri yapmak ve Bitki Sağlığı Sertifikası düzenlemek. Bitki ve bitkisel ürün sınır kontrol noktaları ile ilgili işlemleri yürütmek” ifadeleriyle dile getirerek, Malatyalıların gönül rahatlığı içinde gıdaların tüketimini yapabileceklerini aktardı.

A.Vahap Kaygusuz – Ali Nihat Yavuz (Özel Haber)