Malatya Sonsöz Gazetesi – Malatya'nın En Çok Okunan Gazetesi - Malatya Haber
HV
03 TEMMUZ Pazar 23:05
Advert

Advert

Topraklarımızın Kıymetini Bilelim

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)  Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, 12 Haziran Toprak Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajla çiftçilerin bayramını kutladı.

Malatya
Giriş Tarihi : 13-06-2022 16:56
Topraklarımızın Kıymetini Bilelim

Çiçek, mesajında “Topraklarımızı koruyanların toprak bayramı kutlu olsun” diyerek toprağın önemine değindi ve toprakların ‘Sağlıklı ve Kaliteli gıdanın temini için tarım arazilerinin ve suların verimli kullanılması’ çağrısında bulundu.  Çiçek açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı. “Günümüzde içeriği doldurulamayan sadece slogan olarak kutlanan günlerden birini daha kutlamış bulunduk. 1945 yılında Toprak Reformu kapsamında 4753 sayılı “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” toprağı olmayan ya da yetmeyen çiftçilerin aileleriyle birlikte geçimlerini sağlayacak ve işgüçlerini değerlendirecek ölçüde toprak edinmeleri amacıyla çıkarılmıştır. Yasaya göre; “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden Pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanır.”  Bu yıl, 12 Haziran 2022 Pazar günü, Toprak Bayramı. Ülkemiz, Anayasal bir Hukuk Devletidir. Anayasanın 166. maddesi planlamayı,  56. maddesi çevreyi korumayı, 44. maddesi toprağı korumayı ve toprak mülkiyetini, 45. maddesi tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemeyi, 169. maddesi ormanların korunması ve geliştirilmesi düzenlemiştir.”

TOPRAK GIDANIN BAŞLADIĞI YERDİR

Toprak sadece tarımsal üretim yapılan yerden ibaret olmadığının altını çizen Çiçek; “Toprak bütün canlıların sığındığı yaşam döngüsünün sürdürdüğü yerdir. Toprak bütün canlıların ihtiyaç duyduğu suların depolandığı yerdir. Toprak gıdanın başladığı yerdir. Karbon döngüsünde önemli rol oynayarak iklim değişikliğiyle mücadele ve ona adapte olma konusunda da yardımcı olur. Topraklar suyu depolayarak ve filtreleyerek sellerin ve kuraklığın olmasını engeller. Bütün bunların yanında en çok bilinen yanı ise gıdamızın %95’i doğrudan ya da dolaylı yollarla topraktan gelir. Sağlıklı ve kaliteli gıda ancak sağlıklı topraklarda yetişir. Topraklar dünyadaki biyoçeşitliliğin dörtte birini bünyesinde barındırır. Her geçen gün artan nüfus karşısında amaç dışı kullanılarak, çeşitli doğal afetlerle, yanlış kullanımlarla azalan tarım topraklarımız potansiyel sınırına ulaşmış, kullanıma açılabilecek bir avuç yeni arazi imkanı neredeyse kalmamıştır. Buna karşın, altyapının götürüldüğü her arazide, her türlü yatırımın gerçekleştirilmesi mümkün iken, tarım arazilerine yönelik yapılaşma/betonlaşma girişimlerinin halen sürmesi konunun vahametini ortaya koymaktadır. Tam da bugünlerde dünyada ve ülkemizde gıda krizini somut olarak yaşarken toprakların korunması, gıda güvenliği ve sürdürülebilir GELECEK İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR” DEDİ.

TOPRAĞI DOĞRU KULLANMALIYIZ

Çicek açıklamasının sonunda ise toprağın verimli ve doğru kullanılması gerektiğini de; Bizleri doyuran, doğaya ve canlılara ev sahipliği yapan, kucak açan toprağa saygı her toplumun sosyolojik, kültürel ve politik açıdan temel önceliklerinden biri olmalıdır. Ne var ki; erozyon ve benzeri doğal yitim süreçlerinin yanında, her şeyi rant ve kolay kazanç sayan politikalar nedeniyle topraklarımız bugün çok ciddi birçok sorunla karşı karşıyadır. Ana sorun, toprak kullanımının doğru ya da yanlış olması sorunudur. Sorun; tarımsal yapının bozuk olması, tarımsal işletmelerin küçük, parçalı, dağınık veya çok büyük olması; eğimli arazilerin yeteneklerine uygun kullanılmaması nedeniyle erozyona, sel baskınına, toprak kaymasına uğraması; toprakların yanlış tarımsal yatırım ve denetimsiz sanayi, karayolu, madencilik faaliyetleriyle kirletilmesi; tarımsal nüfusun sağlıklı bir şekilde azaltılamaması sonucu yaşanan göç ve sağlıksız kentleşme. orman, mera, kıyı, sulak alanlar, gen kaynakları gibi doğal varlıkların hızla yok olması, bütün bunlara rağmen sürdürülebilir politikaların uygulamaya konulamamasıdır. Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı bir dünyada ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak zorundadır. Toprak ve su gibi temel varlıklar sadece ülkelerin ve o ülkede yaşayan insanların değil, tüm canlıların ortak malıdır. Bundan dolayı da bu üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak sorumluluğundadır. Toprak yaşamdır, candır… Canlı olduğunu unuttuğumuz, koruyup kollayamadığımız, mal gibi alıp sattığımız, fethedip mülk edindiğimiz, devredip kiraladığımız, bedenine saldırdığımız, betonla başını ezdiğimiz buna rağmen şimdilik vermeye devam eden, ayrım yapmadan bizleri doyuran toprağımız ne zamana kadar bizlere tahammül eder bilemiyorum.” İfadelerini kullanarak akardı.

A.Vahap Kaygusuz – Ali Nihat Yavuz 

Hanife YiğitHanife Yiğit

YORUMLAR