Genel
Giriş Tarihi : 25-11-2021 17:18   Güncelleme : 25-11-2021 17:18

Toplumumuzun Mayasında Kadına Şiddet Yoktur

HAK-İŞ Konfederasyonu Malatya İl Temsilciliği Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Soykan Meydanında basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada kadına yönelik artan şiddetin önlenmesi çağrısında bulunuldu.

Toplumumuzun Mayasında Kadına Şiddet Yoktur

HAK-İŞ Malatya Kadın Komisyonu Başkanı Beyhan Erdem tarafından yapılan basın açıklamasında şiddetin her türlüsüne karşı çıkıldı. Erdem açıklamasında ise şu ifadelerle kamuoyuna seslendi. “Kadına yönelik, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobing’ge, güvencesizliğe karşı durmak için bir aradayız. Kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma kadına yönelik şiddet olarak kabul edilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef kadına yönelik şiddet devam etmekte ve her üç kadından biri, fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılmaktadır. HAK-İŞ olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından yerli ve milli imkânlarla oluşturulan KADES programını 2018’den bu bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın indirmiş ve 248 bin 473 ihbar alınmıştır. Bu çalışmalar sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz.”

BİZİM TOPLUMUMUZUN MAYASINDA ŞİDDET YOKTUR

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılacak düzenlemelerin toplumsal değer yargılarıyla örtüşmesi, temel yapımız olan ailenin çözülmemesi için azami dikkatin gösterilmesi gerekli olduğunu hatırlatan Erdem, açıklamasını; “Şiddet kavramı her alanda ortaya çıkmasına karşın daha çok aile ile birlikte anılmaktadır. Aile ve şiddet kavramlarının bir arada kullanılmasını, neredeyse deyim haline gelmesini, kendi toplumumuzun tarihsel kültürü ve yaşam biçimi göz önüne alındığında çok doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bizim toplumumuzun ve ülkemizin mayasında şiddet yoktur diyoruz. Toplumsal ve kültürel değerleri içselleştirmiş bir "aile yapısı" nda asla şiddet diye bir kavram veya olgunun söz konusu olması mümkün değildir. Kimi bireysel ve lokal yaşanmış negatif örneklerden yola çıkarak, bunu genelleştirmek veya toplumun bütününü kapsayan bir hastalık şeklinde sunmak, problemi çözmek yerine daha da derinleştirmek ve pekiştirmek hatta özendirici hale getirmek demektir. Şiddet kavramının çalışma hayatındaki yansımaları da oldukça yaygındır. Bugün, psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel ve benzeri şiddet türleri çalışma hayatında sıkça rastlanılan bir durumdur” şeklinde sürdürdü.

HUKUKİ DÜZENLEMELER YENİDEN ELE ALINMALI

Erdem, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm hukuki anlamda düzenlemelerin yenden düzenlenmesi konusunda çağrı yaparak; “Hem çalışma hayatında hem de toplumsal yaşamda, toplumsal değerlerin yerleştirilmesi, tahkim edilmesi ve yeni değerlerle zenginleştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu anlamda toplum için sorun olan şiddetle mücadele için; Adli ve idari yaptırımların toplumun değer yargılarına uygun olması, Şiddeti önleyici olumlu yapıcı değer yargıları oluşturulması, Hoşgörü ve saygı değerlerini güçlendirici eğitimler verilmesi, Şiddeti özendirici yeni medya yayınlarına engeller konulması, Aileyi özendirici ve güçlendirici olumlu kavramlar terimler cümleler oluşturulması, Yeni medya kullanımının toplumsal değerleri koruyacak şekilde tasarlanması, Erken çocukluk döneminde doğru kavramların zihinlere aktarımının sağlanması, Aile yapısının bozulması, yıpranması gibi durumlarda verilen psikolojik destek programlarının zorunlu hale getirilmesi, Çalışma yaşamındaki şiddete engel olmak için sivil toplum kuruluşları ve kamunun ortak çalışmalar yapmasını, Şiddetin her türüyle mücadele edilmeli. Şiddetle mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ettirilmelidir ”dedi.

ÇÖZÜM ODAKLI POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ

Dünya genelinde konuyla ilgili alınan kararlara ve uygulamalara de değinen Erdem, bu konudaki sendikal taleplerini ise; “Bu süreçte tüm kesimlerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla hareket etmesini, özellikle ILO’nun C 190 No’lu Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi devletler tarafından ivedilikle onaylanmasını, Kadının iş yaşamının her alanında kendini sürekli geliştirmesini sağlayacak mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını, Yeni medya da kadına yönelik şiddet olgusu kadının haklarına saygı duyacak bir perspektiften ele alınmasını Nitelikli ve kapsamlı bir eğitim ile hayatın her alanında şiddetin önlenmesinin hedeflenmesi, İnsan haklarının bir ahlak olarak içselleştiği, insan onurunun korunduğu, şiddet dilinin terk edildiği, farklılıkları kapsayıcı, sağduyulu bireyleri yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim sisteminin oluşturulmasını, Sendikal örgütlülüğün artırılmasını,  örgütlülüğün olduğu yerlerde şiddetle etkin bir mücadele sisteminin ve çözüm odaklı politikaların ortaya konmasını, Şiddetle mücadele için örgütlü işyerlerindeki toplu iş sözleşmelerine çözüm odaklı düzenlemelerin eklenmesini, Şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığının inşa edilmesini, önemsiyoruz.  Kadına yönelik şiddete karşı “şiddete sıfır tolerans” yaklaşımı, bir devlet politikası haline gelmelidir. Yapılan çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. Toplumsal değerlerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin teminatıdır. Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz. Şiddetin artık hayatımızdan tamamen çıkması için devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve tek tek fertler olarak gelin birlikte mücadele edelim. Tüm kamuoyuna ‘Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!” şeklinde dile getirdi.  

A.Vahap Kaygusuz – Ali Nihat Yavuz