Malatya
Giriş Tarihi : 01-03-2021 15:35   Güncelleme : 01-03-2021 15:35

TARSİM'den Ağbaba'ya Cevap!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,”Malatyalı üreticilerin en büyük ürün kaybı sebebi tozlaşmanın TARSİM teminatı kapsamına alınması için daha kaç üreticinin perişan olması gerekiyor?” dedi. Ağbaba ’nın bu söylemlerine TARSİM’den cevap gecikmedi.

TARSİM'den Ağbaba'ya Cevap!

Tarım Sigorta Havuz İşletmesi (TARSİM) tarafından yapılan yazılı açıklamada CHP  Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ’nın önceki yayınladığı açıklamasına cevap verildi. Türkiye genelinde TARSİM ’in faaliyetleri ve çiftçiler açısından öneminin vurgulandığı açıklamada,” CHP Milletvekili Sayın Veli Ağbaba'nın üretici ile TARSİM arasındaki sorunların yıllar itibarıyla arttığı, üreticilerin geçtiğimiz yıllarda yaşanan doğal afetler nedeniyle mağdur olduğu ve bu mağduriyetleri gidermek için devletin sigorta sistemi olan TARSİM'den sigorta yaptırdığı, buna karşılık TARSİM'in kurulduğu günden itibaren sürekli prim artışı yoluna gittiği, bazı üreticilerin sigorta taleplerinin riskli kategorisinde değerlendirilerek reddedildiği ve bu uygulamanın üreticiler arasında ayrımcılığa neden olunduğu, Sistemin sigortalıların mağduriyetini gidermede yetersiz kaldığı, birçok hasarın karşılanmadığı ya da eksik karşılandığı, üreticilerin tozlaşma riski konusundaki haklı talebine kulak tıkandığı ve bu riskin 2023 yılında kapsama alınacağı yönündeki açıklamalarına yer verilmiştir. Söz konusu açıklamalar, kamuoyunda TARSİM ile ilgili yanlış anlaşılmalara yol açarak, Sistem hakkında önyargılı bir yaklaşım oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devamlılığının ve güvenli gıda arzının son derece önem kazandığı bugünlerde, ülkemiz üreticisini tarım sigortasından uzaklaştırmaktadır. Tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınması amacına yönelik olarak, 2005 yılında 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile kurulan ve 2006 yılından itibaren faaliyetlerine başlayan TARSİM Sistemi, ülkemizdeki üretici ve yetiştiricilerin tarımsal faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri için çalışmalarım tüm gayretiyle sürdürmektedir.

Sistem çerçevesinde her yıl devreye alman yeni ürün, teminat ve çiftçi dostu uygulamalar, ulusal ve yerel düzeyde aralıksız sürdürülen üretici bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri, dünyada tarım sigortası alanındaki yenilik ve teknolojilerin çok yakından takip edilerek Sistem'e entegre edilmesi, ülkemizin doğusundan batısına kadar 16 farklı noktada konumlanan bölge yapılanması sayesinde üretici taleplerinin ve sahanın nabzının an be an takip edilmesi, global düzeyde sürdürülen ve ülkemizi gururlandıran rehberlikler, TARSİM'e olduğu kadar Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliğinde kritik fonksiyonlar üstlenen sigorta ve tarım sektörlerine de ivme kazandırmaktadır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri işbirliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki en başarılı örneklerinden birini teşkil eden TARSİM Sistemi, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının ve afetlerin gölgesinde zorlu bir sınav vererek, çiftçinin güveni ve ilgisi ile istikrarlı büyümesini sürdürmüş vc başarı merdivenlerini tırmanmaya devam etmiştir. Sistem'in başlangıcından itibaren, Türkiye genelinde ve tüm tarım sigortası branşlarında, 16 milyon adet poliçe üretilerek, tarımsal varlıkları zarar gören üretici ve yetiştiricilere 7.8 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiş ve TARSİM önemli bir güven unsuru olmaya devam etmiştir.

Türkiye kayısı üretiminde dünyada liderdir. Ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir ihraç kalemi olan bu ürün en çok Malatya ilimizde üretilmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizde tarımsal üretimde faaliyet gösteren tüm üreticiler ve tarım ürünleri gibi, ülkemiz tarımı açısından stratejik bir öneme sahip olan Malatya kayısısı ve üreticisi de TARSİM tarafından her zaman önemli ve desteklenmesi gereken bir noktada konumlandırılmış ve taleplere büyük bir hassasiyetle yaklaşılmıştır.

Örneğin; tüm meyve üreticilerine ciddi düzeylerde maddi kayıplar veren "don" riski, 2007 yılından itibaren teminat kapsamına alınırken; dünyada sayılı ülkelerin tarım sigortası uygulamalarında olduğu görülen ve verdiği zararlar ile üreticilerimizin mağduriyetine yol açan meyvelerde çiçeklenme dönemindeki "don" riski de, yapılan yoğun çalışmalar neticesinde 2011 yılında teminat kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte, meyve üreticilerinin sigorta primini daha rahat koşullarda ödeyebilmesini temin etmek üzere, diğer risklerde %50 oranında uygulanan Devlet prim katkısı, don teminatına özgü olmak üzere %50'den, %67'ye yükseltilmiştir. Daha sonraki yıllarda teminat altına alınan Ağaç/Fidan Sigortası ile kayısı ürününün yanı sıra kayısı ağaçlarının ve fidanlarının mevcut risklere ek olarak "kar ağırlığı" riskine karşı da güvence altına alınabilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeler, ülke genelinde olduğu gibi; Malatya'da da son derece olumlu karşılanmış, sigortalılık oranı, poliçe sayısı ve üreticilere yapılan hasar ödemesi de yine ülke genelinde olduğu gibi her geçen yıl artış göstermiştir. Malatya ilimizdeki poliçe sayısı 2007 yılında 7 Bin adet civarındayken, 2020 yılı sonu itibariyla 14 yıllık sürede toplam 207 bin adede ulaşmış ve 2.3 milyon dekar (da) açık alan sigortalanmıştır. Bununla birlikte Sistemin başlangıcından itibaren MalatyalI üreticilerimizden 421 milyon TL prim toplanırken, bunun karşılığında 790 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiş ve Malatya en çok hasar ödemesi alan iller sıralamasında 2. sırada yer almıştır.

Bunun yanı sıra geniş teminat içerikli sigorta tarifeleri, prim fiyatının düşmesini sağlayan ve her yıl oranlan yükseltilen kademeli hasarsızlık indirimleri gibi uygulamalar da üreticilerimizin TARSİM'e olan ilgisini arttırmıştır. 2020 ve 2021 yılları üretim sezonlarının ilk 2 aylık dönemini karşılaştırdığımızda, Malatya'daki kayısı poliçeleri ile ilgili olarak; poliçe sayısının %26, sigortalanan varlık değerinin %62, sigortalı alanın %21 oranında arttığı tespit edilmiştir. Öte yandan, yine 2020 ve 2021 yıllarının ilk 2 aylık döneminde gerçekleşen prim fiyatlarını değerlendirdiğimizde, %14 civarında düşüş olduğu gözlemlenmektedir. Tüm bu veriler, Sistemin mağduriyetleri gidermede yetersiz kaldığı, birçok hasarı karşılamadığı, primde artış yoluna gidildiği, üreticilerin sigorta taleplerinin reddedildiği yönündeki açıklamalarınızın mevcut tablo ile örtüşmediğini göstermektedir.

Teminat altında olan risklere ilave olarak henüz teminat altında olmayan diğer riskler konusundaki çalışmalar, bilimsel esaslara dayalı projeler ile sürdürülmektedir. Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde, stres fizyolojisinin ele alındığı "Kayısıda Soğuk Stresi Zararının Don Zararından Ayrıştırılması ve Bu Zararın Azaltılması İçin Alınacak Önlemler" konulu çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın tamamlayıcısı olarak kayısıda verimi etkileyen teminat dahili ve harici risklerin etkileşiminin ortaya konulmasının amaçlandığı "Malatya'da Yetiştiriciliği Yapılan Kayısılarda Ağaç Yaşı ve Lokasyona Göre Verim Aralıklarının Belirlenmesi, Verime Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Ölçülebilirliklerinin Ortaya Konulması, Sonuçların Teknik ve Aktüeryal Bakımdan Değerlendirilmesi" başlıklı araştırma projesine de Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kayısı Araştırma Enstitüsü ile 2020 yılında başlanmıştır. Bu proje 2021 yılında da devam etmektedir. Sonuç itibarıyla, üreticilerin tozlaşma riski konusundaki haklı talebine kulak tıkanması ve bu riskin teminat kapsamına alınmasının 2023 yılma ertelenmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığını belirtmek isteriz.

Amacımız ülkemizde tarım alanında faaliyetlerini sürdüren tüm üreticilerimizin, TARSİM Sistemi'nin sunduğu olanaklardan yararlanabilmesi ve iklim değişikliğinin de etkisiyle son yıllarda artan doğal afetler ve çeşitli riskler nedeniyle uğrayacağı zararları keşke demeden ve kimseye muhtaç kalmadan telafi edebilmesidir.

Bugün hem ülkemiz hem de Dünya ülkeleri tarafından ilgiyle izlenen ve takdir edilen TARSİM tüm paydaşların desteğiyle tüm üreticilerimizin yanında olmaya ve onların mağduriyetini karşılamaya devam edecektir. Bundan sonraki dönemlerde TARSİM'in gelişimine ve yaygınlaşmasına destek olacağınıza inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi. >> HABER MERKEZİ