Malatya
Giriş Tarihi : 31-05-2020 11:29   Güncelleme : 31-05-2020 11:29

Şehirler Arası Seyahat Kısıtlaması Kalkıyor!

Pandemi sürecinde Koronavirüs salgınının yayılması önlemek amacıyla şehirler arası seyahatte kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlama ile ilgili son detaylar belli oldu. İç İşleri Bakanlığı tarafından şehirler arası seyahat ile ilgili son düzenleme genelge ile duyuruldu. 

Şehirler Arası Seyahat Kısıtlaması Kalkıyor!
Pandemi sürecinde Koronavirüs salgınının yayılması önlemek amacıyla şehirler arası seyahatte kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlama ile ilgili son detaylar belli oldu. İç İşleri Bakanlığı tarafından şehirler arası seyahat ile ilgili son düzenleme genelge ile duyuruldu. Yayınlanan genelge şu şekilde; T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sayı : 89780865-153- .../05/2020 Konu : Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlamaları İlgi : a) 28.03.2020 tarihli ve 6009/6010 sayılı Genelgelerimiz b) 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemiz. c) 19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı Genelgemiz. ç) 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelgemiz. d) 29.05.2020 tarihli ve 8443 sayılı Genelgemiz. Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün yayılım hı zı ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur. İlgi (b) Genelgemiz ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış ve ilgi (c) Genelgemiz ile bahse konu kısıtlamanın süresi Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 03.06.2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştı. Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek 15 ilimizde girişçıkış kısıtlaması uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususları değerlendirilmiş, Bu kapsamda, 1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen ilgi (a) Genelgelerimizin yürürlükten kaldırılması ve *Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(8VbLy5-K+wX9U-T4Ukpo-WCeigT-cJxVga0D) kodunu yazınız. Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 e-Posta: [email protected] İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Bilgi için: Habip Kubilay DEMİRAY Şube Müdür Vekili Telefon No: şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması, 2- Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ilimizde İlgi (c) Genelgemiz kapsamında uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması, 3-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ilgi (ç) Genelgede düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi, 4-Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri, Kararlaştırılmıştır. Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen hususlara ilişkin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Süleyman SOYLU Bakan DAĞITIM : *Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(8VbLy5-K+wX9U-T4Ukpo-WCeigT-cJxVga0D) kodunu yazınız. Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 e-Posta: [email protected] İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Bilgi için: Habip Kubilay DEMİRAY Şube Müdür Vekili Telefon No: Gereği: Bilgi: 81 İL VALİLİĞİNE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA CUMHURBAŞKANLIĞINA ADALET BAKANLIĞINA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA SAĞLIK BAKANLIĞINA SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA TİCARET BAKANLIĞINA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA