Genel
Giriş Tarihi : 19-11-2018 18:11   Güncelleme : 19-11-2018 18:11

Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Tepkisi

Döner Sermaye Sistemini eleştirmek üzere Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Sağlık-Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Döner Sermaye ile ilgili acilen alınması gereken önlemleri dile getiren Sendika Şube Başkanı Bingöl, “Dağıtılabilir Döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, Döner Sermaye katsayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir. Döner Sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalıdır.” dedi

Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Tepkisi
Sağlık-Sen Malatya Şubesi tarafından Döner Sermaye Sistemini eleştirmek üzere Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Sağlık çalışanlarının katıldığı basın açıklamasında Döner Sermaye ile ilgili acilen alınması gereken önlemler dile getirildi. Sendika Şube Başkanı Mehmet Bingöl yaptığı basın açıklamasında, “Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık sistemimizin önemli bir unsuru haline gelen performansa dayalı ek ödeme sistemi de artık fayda ve motivasyon sağlamak yerine çalışanlar üzerinde mutsuzluk kaynağı haline gelmiştir. Nasıl ilaçların ve gıdaların son kullanma tarihi varsa sistemlerin de son kullanma tarihi vardır ve Döner Sermaye Sisteminin artık son kullanma tarihi geçmiş, miadı dolmuştur. İlimizdeki sağlık kuruluşlarında hekim dışı personelin büyük bir kısmı sabit üstü ek ödeme alamamaktadır. Sabit ek ödemeler gün geçtikçe döner sermaye havuzunun daha büyük kısmını kaplamaya başlamıştır. Bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler döner sermaye havuzunun %25'ini oluşturmaktayken bugün %80'ini oluşturmaktadır. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır artmamaktadır. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü performans ödemesi almamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya almamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar” ifadelerine yer verdi. SİSTEMLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ACİL ÖNLEMLER Döner Sermaye ile ilgili acilen alınması gereken önlemleri dile getiren Bingöl şunları ifade etti,  “Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu görmektedir. Sonuç olarak hekimler dâhil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahkûm kalacaktır. Sendikamızın açtığı dava ile dağıtılabilir döner sermaye hesabında hazine hissesi yerine, %1 hesaplanması kazanımı elde edilmişse de Bakanlık dağıtılabilir tutar konusunda %46,5 yerine esas almaktadır. Dağıtılan tutarlar ne yazık ki %37'nin altına düşmüştür. Sistemde uzun zamandır köklü değişiklikler yapılmadığından, yanlış uygulamalar ve yönelimler artmıştır. Bundan dolayı sağlık çalışanları mutsuz ve umutsuz hale gelmişlerdir. Döner Sermaye ile ilgili acilen alınması gereken önlemler: Dağıtılabilir Döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, Döner Sermaye katsayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir. Döner Sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalıdır. Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Nöbet, fazla mesai yolluk gibi giderlerin genel bütçeden ödenmesi sağlanmalıdır. Tasarruf etmek adına çalışanların nöbet ücretlerini ödememek için fazla mesailer izine dönüştürüp zaten eksik personel ile çalışan servislerde iş yükü daha da artmaktadır. Tasarruf çalışanların üzerinden yapılmamalıdır. Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergilerinin kaldırılması sağlanmalıdır.14 Yıldır artmayan SUT fiyatlarının artırılması gerekmektedir. Hastanelerin borçları sağlık çalışanlarına yansıtılmamalıdır. Hekim dışı çalışan personellerin ek ödeme katsayılarının artırılması ve vergi yükünün azaltılması gerekmektedir. Sabit ek ödemeler maaş ödemesine yansıtılmalıdır. Sabit ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması sağlanmalıdır.” “SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EN BÜYÜK SORUNU HALİNE GELDİ” Döner Sermaye Sisteminin sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediğini açıklayan Bingöl, “Sağlık çalışanlarının en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan döner sermaye sistemi artık ne yazık ki sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Acil önlem alınmaz ise 1 yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve sistem tamamen çökecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının tamamına yansıyacak acilen köklü bir değişiklik yapmalı, bu arada da ilimizdeki sağlık kurumları mümkün olduğunca döner sermayeyi en üst oranlardan dağıtılmalıdır. Sağlık çalışanları 7/24 zor şartlar altında hizmet sunmaktadır. Sağlık çalışanları Avrupa’daki emsalleri ile mukayese edildiğinde üç kat daha fazla iş yapmaktadır. Sağlıkta genel işleyiş açısından yerelde idarecilerin kendi arasında koordinasyonu sağlayamadığından sorunlar çalışanlara yansımaktadır -Çalışanların sorunları çözülmediğinden çalışanların mutsuzluğuna ve iş kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle çalışanların, hastaların memnuniyetini artıracak ve kurumuna hâkim, işin ehli olan idarecilerin olması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu. M. ALİ GÜNAYDIN