Yazar
Giriş Tarihi : 16-09-2018 18:12   Güncelleme : 16-09-2018 18:12

NAS SÛRESİNDEKİ İŞARET...

Allah ‘ın selamı, rahmeti ve lütfu daim üzerimize olsun diyerek yazımıza başlarken, Hicri yeni yılımızın da bütün insanlık alemine  ve dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum

NAS SÛRESİNDEKİ İŞARET...
Allah ‘ın selamı, rahmeti ve lütfu daim üzerimize olsun diyerek yazımıza başlarken, Hicri yeni yılımızın da bütün insanlık alemine  ve dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum... Kıymetli okuyucularım; Kitab-ı Kerim'de diziliş sırasına göre 114.sûre olan Nas sûresinde öyle muhteşem ve örtülü beyanlar var ki, hayret aleminin seyri doyumsuzluğu insanı sarıp kuşatıyor. Önce bu sûrenin kısa mealini bir okuyalım: “De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım." Kur'an-ı Kerim -114/1-6 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı... Sûre-i celile toplumda bulunan habis ruhlu insanların, hased ve şerlerinden istiazeyi (korunmayı) emrederek yol gösteriyor. Bu tip insanlar ve cinler çok sinsi, belirtileri olmayan gizli gizli düşünce ve eylemlerle buğzettiklerine kötülük faaliyetleri içindedirler. Ancak o kadar sinsi ve hainlerdir ki tıpkı yılanın sessizliği ve kıvraklığına sahiptirler. Sûrenin her ayetinin bitişindeki ağızdan çıkan “sssssss” sesi yılan karekterini okunuşuyla ortaya koymaktadır. Aldatan, hain, sessiz görünen, kabuk değiştiren vb. tipik özellikleriyle yılan karekterli habis ruhlu bu insanlar ve cinler, vesvese ve söylemleriyle kalplere korku, sinelere daralma vererek kişinin hayatını, aklını berbat ederler. İnsanı özellikle üç hususta ümitsiz, çaresiz ve bunalıma sevkederek hem imani hem de cismani hastalık  sahibi yapmanın peşindedirler. Bu üç hususta sûrenin başında kullanılan üç Sıfat-ı İlâhiyenin kişideki inanç ve teslimiyeti ile alakalıdır. -Birinci olarak; Rububiyet ile ilgilidir. İdare, eğitim, terbiye, iaşe ,geçim, vb. hususlarda önce Allah ile kulu arasındaki inancı sonrada kulun dünyada kendi sorumluluğunda olan varlıklarla arasındaki yeterliliği hususunu harab etmek ve yıkmakla ilgili vesvese ve söylemlerdir. İnsanlardan ve cinlerden olan bu karakterdeki şer varlıklar yukarıdaki beyan edilen hususları çok hassas bir şekilde kullanarak insana iman zaafiyeti ve ruhi bunalım verir. -İkinci olarak mülk ile alakalı dünya malına tamah ve doyumsuzluk hırsı ile insanı Allah'ı zikretmekten ve kulluğu yerine getirmekten zaafa uğratıp, dünyevi kargaşalıkla hased silahını kalbine koyup şerre meylettirir. -Üçüncü olarak da otorite, söz geçirme vb. konularda kişiye yetersizlik ve iktidar zaafiyeti gibi noksanlıklarını ileri sürerek kin, nefret ve intikam duygularıyla tesir eder. İşte bu üç can alıcı konularda gerek nefsin gerek şeytan ve şeytanlaşmış insanların telkin ve dürtüleri ile delalet ve günah bataklığına düşmekten; İnsanların Rabbine, İnsanların Melikine, İnsanların İlahına sığınır ve sizleri O kudret sahibine emanet ederim...   Nedim Sağır