Malatya
Giriş Tarihi : 24-10-2018 15:33   Güncelleme : 24-10-2018 15:33

MAZLUMDER’den Danıştay’a Tepki

MAZLUMDER’den Danıştay’ın kararına tepki gösterildi. İl Başkanlığında yapılan açıklamada, “Andımız metni insan haklarına açıkça aykırı bir metindi. Bu yemin için çocuklar askeri düzen içinde hizaya alınmakta, ideolojik ve tek tipçi, milliyetçi- ırkçı ifadeler kullanılarak, "varlıklarını birilerinin varlığına armağan” etmeleri ve bir kısmının etnik kimlik bakımından yalan söylediği halde "doğruyum” şeklinde çelişkiler oluşturulmaktaydı.” ifadesi kullanıldı

MAZLUMDER’den Danıştay’a Tepki
Danıştay’ın Andımız ile ilgili kararı bir tepki de MAZLUMDER’den geldi. Açıklamayı MAZLUMDER Yönetim Kurulu adına Talat Kakız yaptı. Konuya ilişkin il başkanlığında yapılan açıklamada, “Danıştay 8. idari Dava Dairesi ilk derece mahkemesi olarak; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı” başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran 2013 yılına ait düzenlemesinin iptaline ilişkin açılan davada oy çokluğuyla iptal kararı vermiş bulunmaktadır. Eski Milli Eğitim bakanlarından aynı zamanda Türkçe ezan zulmünün de mimarı olan Reşit Galip'in 1933 yılında yazdığı metne, 1972 yılında yapılan değişiklikle, "Türküm, doğruyum, çalışkanım" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde cümleler de eklenmiştir. MAZLUMDER, 2009 yılından itibaren "Andımız kaldırılsın” kampanyasını diğer duyarlı vatandaşlarımızla birlikte yürütmüş ve bu uygulamadan yönetmelik değişikliğiyle vazgeçilmişti. Hükümetin takdir gören bu doğru eylemi milyonlarca öğrenci, insan haklarına aykırı metni her sabah okumaktan kurtulmuştu. Danıştay’ın iptal gerekçesinde, temel hak ve özgürlüklerin tanımı kötüye kullanılmış, 1933 yılından beri okutuluyor olunmasını, "hukuka güven” ilkesi gereği olarak doğru bulmuş, "eşitlik” ilkesini de gerekçe göstermiştir. Oysa yanlışta ısrarın doğruluk yönünden kıdem kazandırmayacağı, aksi halde tek tipçi, zamana uymayan tüm yasaların da değiştirilmemesi gerektiği düşüncesi hasıl olur” sözlerine yer verildi. Andımız’ı ırkçı ve ayrılıkçı olarak gördüklerini belirten MAZLUMDER, “Danıştay dairesi, idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasp etmiş, idarenin nasıl karar vereceğiyle de yetinmeyip, idare yerine bizzat karar da almıştır. "Andımız” metni insan haklarına açıkça aykırı bir metindi. Bu yemin için çocuklar askeri düzen içinde hizaya alınmakta, ideolojik ve tek tipçi, milliyetçi- ırkçı ifadeler kullanılarak, "varlıklarını birilerinin varlığına armağan” etmeleri ve bir kısmının etnik kimlik bakımından yalan söylediği halde "doğruyum” şeklinde çelişkiler oluşturulmaktaydı. Oysa farklılıkların, çok kimlikliliğin dışlanmadığı tüm çocuklarımızın eşit, doğru ve adil bir kimlik kazanması esas olmalıdır. MAZLUMDER, hiçbir insanın doğuştan üstün olamayacağını ancak iradesini kullanarak fazilet sahibi olacağına inanmakta ve bunun aksi söylem ve politikaların bütün dinlerin gerçekliğiyle de bağdaşmadığı düşüncesindedir. MAZLUMDER olarak; İlahi hukuka, doğal hukuka ve Türkiye'nin de tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olan "andıınızın” yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkmakta ve Danıştay'ın temyiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep etmektedir” vurgusu yapıldı. https://youtu.be/FNmfvDgFEAg