Ekonomi
Giriş Tarihi : 05-10-2021 13:07   Güncelleme : 05-10-2021 13:07

Malatya Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik İlanı  

Malatya İl Tüketici Hakem Heyeti ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle oluşturuldu. Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince oluşturulan bilirkişi listesinde güncelleme yapılacağından 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren yeni başvuruların alınacağı duyurusu yapıldı

Malatya Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik İlanı  

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İl Müdürlüğümüz tarafından 09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, MALATYA ilinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Malatya İl Tüketici Hakem Heyeti ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle oluşturulmuştur. Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince oluşturulan bilirkişi listesinde güncelleme yapılacağından 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren yeni başvurular alınacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI:


(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:


a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.


b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.


c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.


ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.


d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17’nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri” şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.


e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.


f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.


g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.

 

BAŞVURU USULÜ:


Başvuru Yeri: Başvurular, https://malatya.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından temini ile İkizce Mah. Gezer Mevkii Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Kat:1 Yeşilyurt/Malatya adresinde bulunan Malatya Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.


Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01 Ekim 2021 Cuma günü başlayıp 31 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra İl Müdürlüğümüze ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:


Başvuru dilekçesine,


a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.


b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan İl Müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.


c) Adli sicil kaydı belgesi.


ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.


d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.


e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.


f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

g) İki adet vesikalık fotoğraf.


ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.


h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.


ı) Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyanların eklenmesi gerekir.

İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI:


Elektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı, fotoğraf makinesi, vb.) Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost makinesi vb.), Diğer Elektrikli/Motorlu Ürünler (jeneratör, akü, testere, matkap vb.), Kişisel Sağlık Cihazları (işitme cihazı, tansiyon aleti vb. ), Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı, Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.), Beyaz Eşya/DTM (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın vb.), Makine Mühendisi, Isıtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben, elektrikli ısıtıcı vb.), Motosiklet–Şarjlı Motosiklet Optisyen, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.) Bisiklet-Şarjlı Bisiklet, Ayakkabı Satıcısı/Tamircisi, Gıda, Giyim ve Tekstil, Halı-Kilim, Çanta İmalatçısı, Değerli Taş, Deri Ürünleri, İnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat), Bankacı, Bankacılık Bilişim, Diş Hekimliği (diş tedavisi, implant, protez, ortodonti vb.) , Doktor-Plastik Cerrahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.), Elbise Tasarımcısı, Emlak Komisyoncusu, Eşya Değer Tespiti, Gayrimenkul Değerleme, Gıda Mühendisi, Gümüş Eşya ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzellik Hizmeti, Hesap Bilirkişisi (sosyal mali içtimai durum araştırması dahil), Kâğıt Ürünleri, Kozmetik Ürünler, Kuyumcu, Parfümeri, Parke, Petrol ve Ürünleri, Saat Satıcısı/Tamircisi, Sıhhi Tesisat, Sigortacılık, Takı Tasarımcısı, Terzi, Unlu Şekerleme İmalat, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Zücaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:


İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.


Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.


Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.


YEMİN:
Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir.


LİSTELERİN İLANI:


Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 03 Ocak 2022 tarihine kadar Malatya Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.