Genel
Giriş Tarihi : 04-06-2020 22:05   Güncelleme : 04-06-2020 22:05

Kayyım Önergesine Çakır’dan Cevap

HDP Grubunun Belediyelere kayyım atanması ile alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği Grup Önergesine yanıt veren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Sözü edilen Başkanlar, Belediye kaynaklarını terör örgütü PKK’ya aktaran ve belediyeyi Türk hukuk sistemi yerine Terör örgütünün talimatlarına göre yönettikleri için görevden uzaklaştırılmışlardır.” dedi

Kayyım Önergesine Çakır’dan Cevap
HDP Grubunun Belediyelere kayyım atanması ile alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği Grup Önergesine yanıt veren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Sözü edilen Başkanlar, Belediye kaynaklarını terör örgütü PKK’ya aktaran ve belediyeyi Türk hukuk sistemi yerine Terör örgütünün talimatlarına göre yönettikleri için görevden uzaklaştırılmışlardır.” dedi Belediyelere kayyım atanması ile ilgili HDP Grubunun verdiği önergeye, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ahmet Çakır aleyhte cevaben kürsüye çıktı.  İç İşleri Bakanlığı’nın Bazı Belediyelerde, belediye imkanlarını ve kaynaklarının terör örgütü amaçları doğrultusunda kullanıldığını tespit etmesiyle, idari ve adli soruşturmalar sonucu görevden uzaklaştırmaların yapıldığını hatırlatan Milletvekili Çakır, görevden uzaklaştırılan kişi ve kişilerin sosyal ve maddi haklarının devam ettirildiğini belirterek, görevden uzaklaştırma işlemlerinin idari ve yargı denetiminde bir işlem olduğunu vurguladı. TBMM’nin Salı günü gerçekleştirilen birleşimde söz alan Milletvekili Çakır, Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hususunda son yıllarda rapor niteliğinde birçok düzenleme yapılarak, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin yetki alanları genişletilmiş, gelirleri arttırılmış ve vesayet denetiminin kapsamı asgariye indirilmiştir. Yer verilen düzenlemelerde katılımcılık, şeffaflık, yerinden yönetim, hizmette yerlilik gibi ilkeler esas alınmış ve yerel halkın seçtiği temsilciler etkin olarak yönetimin esas sahibi haline getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre mahalli idarelerin seçimle iş başına gelen organlarının, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi gibi organlık sıfatını kaybetmeleri ancak yargı kararıyla mümkündür. Görevden uzaklaştırma, mahalli idarelerin seçimle iş başına gelen organlarının veya bu  organların üyelerinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları ve bu örgütlerle irtibat sebebiyle yapılan adli soruşturma ve kovuşturmalarda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , Belediye Kanunu ve diğer yasalara göre soruşturmanın selameti ve soruşturmaya etki edecek etkenlerin ortadan kaldırılmaması amacının yanı sıra, kamu görevlisinin işlediği suçun niteliğine göre iç işleri bakanlığınca alınan bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma işlemi ve görevin sona ermesi olmayıp, Kamu görevlisinin az önce belirttiğim sebeplerle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına yönelik bir işlemdir. Ayrıca görevden uzaklaştırılan belediye Başkanlarına maddi olarak, yani mali ve sosyal haklardan da yararlanmaları devam etmektedir. Görevden uzaklaştırma işlemi idari yargı denetiminde tabi bir işlemdir. Anayasanın 127 ‘inci maddesinde de bunlar çok açık şekilde, yine belediye kanunun 46 ‘ıncı ve 47 ‘inci maddelerinde de çok açık şekilde de görülmektedir." https://youtu.be/528jf6goiiA Ebubekir Atilla