Genel
Giriş Tarihi : 12-07-2021 18:38   Güncelleme : 12-07-2021 18:38

Karakuz Madeni Özelleştiriliyor

Hekimhan ilçesinde bulunan Karakuz Demir Madeni Sahası işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek. Geçici teminat tutarının 8 milyon lira olarak belirlendiği ihalede son teklifin 9 Eylül 2021 tarihine kadar iletilebileceği belirtildi.

Karakuz Madeni Özelleştiriliyor

 

Hekimhan ilçesindeki Karakuz Demir Madeni Sahası'na ilişkin hazırlanan ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 10 bin lira, geçici teminat tutarı 8 milyon lira olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle ihale sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

İhale ilanı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda,” Sümer Holding A.Ş uhdesinde bulunan Malatya ili Hekimhan ilçesindeki İR.5319 Ruhsat No’lu ve 1154698 Erişim Numaralı Karakuz Demir Madeni Sahasının T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 04.03.2047 tarihine kadar verilen işletme ruhsatı ve izinleri “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla, 09.07.2021 tarihinden itibaren yayınlanan İhale İlanı ile ihaleye çıkılmış olup, ihalede son teklif verme tarihi 09.09.2021’dir.

Karakuz Demir Maden Sahası, Malatya ili, Hekimhan ilçesinin 17 km kuzeybatısındadır. Demir yatağı Karakuz Dağı (1984 m) sırt ve yamaçlarında yer almaktadır. Maden sahası Hekimhan ilçe merkezine yaklaşık 20 km mesafededir. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yaklaşık 5 milyon ton görünür, 2,5 milyon ton olası, 2 milyon ton olabilir cevher rezervi ortaya konulmuştur. Karakuz Maden Sahasında bugüne kadar yaklaşık olarak 2.600.000 ton üretim yapılmıştır. Maden Sahasına ilgi duyan yatırımcılar ihaleye ilişkin bilgi ve belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığından temin edebileceklerdir.” ifadelerine yer verildi.

Ebubekir Atilla