Yaşam
Giriş Tarihi : 25-07-2021 17:28   Güncelleme : 25-07-2021 17:30

Kamu İhalesi İdari Yargı Yolu

Kamu İhalesi İdari Yargı Yolu

Kamu ihaleleri bazı temel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Kamu kurumunun açacağı ihalelerin yapılması aşamasında çeşitli kaideler çerçevesinde hareket edilirken iştirakçilere yönelik olarak katılım şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Kamu ihale kanununda ihaleye katılım koşulları hakkında gerekli bilgiler verilirken kamu ihaleleri kamuoyunun denetimine de açıktır. Kamu ihalesi idari yargı yolu denetim açısından lüzumlu olurken hukuk devletinin de bir gereğidir.

Hukuk devletinin varlığı hem kamu kurumunun devamlılığı açısından önemlidir hem de kamunun haklarının korunması açısından gereklidir. Kamu ihalelerini ilgilendiren konularda şüphe oluşması durumunda şikâyet aşaması ve itirazen şikâyet sürecine rağmen bir sonuç elde edilemediğinde idari yargı yolu açık bırakılır. İdare mahkemesine başvuru yapılabilirken haksızlığın giderilmesine yönelik olarak hukuka baş vurulur.

Kamu hukuku avukatı aracılığı ile bu konu hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olurken aynı zamanda danışmanlık da alınabilir. Kamu ihale hukuku dinamik bir alandır sürekli yenilenen mevzuatların yakın takibi gerekirken bu branşta bir nevi uzmanlaşma da yerine getirilmesi gereken şartlar arasında yer alır. Bundan dolayı da mesleki yeterlilik gereklidir.

Kamu İhalesi Dava Açılır mı?

Kamu ihaleleri kamusal alanda oluşan mal ve hizmet ihtiyacı ya da yapım işi karşısında açılır. Yüklenici olarak adlandırılan ve ihaleyi kazanan tarafın çeşitli sorumlulukları olurken ihaleyi açan kurumla sözleşme imzalar. 4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmesi kanunu bu noktada devreye girerken kamu ihaleleri kanunu da 4734 sayılı yasa maddesiyle açıklanır. Bu kanun maddelerinde uyulması gereken kurallar yer alır. Kamu ihalesi davası açılır mı? Merak edilirken bu davalar idare mahkemesine açılmadan önce bazı itiraz süreçlerinin aşılması gerekli olur.

Şikâyet aşamasında ihaleyi açan kurum muhatap alınırken kamu ihalesi kurumuna da itirazen şikayet başvurusu yapılır. Bu süreçlerin istenilen sonuçları vermemesi durumunda da idare mahkemesine başvurmak gerekli olabilir. Mahkeme başvuru sürecinde uzman bir avukattan danışmanlık almak hak kaybı yaşanmaması açısından önemlidir.

Kamu İhalesi Dava Süreci

Şikâyet süreçleri aşılmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamaması durumunda dava açmak mümkün olurken kamu ihale kanunu satıl alma sürecine ilişkin usul ve esasların belirlendiği kuralları kapsamaktadır. Kamu ihalesi dava süreci öncelikle şikâyet aşamalarının geçilmesi ile başlayabilmektedir.

Oluşabilecek şaibeli durumlarda verilecek cezalar da bu kanun maddesi ile açıklığa kavuşturulur. Kamunun menfaatlerini korumaya yönelik olarak bu yasadan yararlanılırken hukuk devletinde kamuoyunun bu tür ihaleleri şeffaf bir anlayışla kontrol etme hakkı bulunur.

Kamu ihalelerinde çeşitli koşulların iştirakçiler tarafından sağlanması beklenirken kamu ihale kanunu 10. Ve 11. Maddelerde ihale dışı bırakılması gereken iştirakçileri açıklamaktadır. İhale katılımcılarına yönelik olarak oluşabilecek şüphe durumlarında ise idari yargı yolu açıktır.

İhaleye fesat karıştırma ya da farklı bir nedenle şüphe uyandıracak durumlar karşısında kişilerin suç işledikleri anlaşılması durumunda ise verilecek cezaların süresinde değişiklik olurken suçun işlenişine ya da ortaya çıkardığı sonuçlara bağlı olarak bu süreler değişir.

Kamu ihale davalarında zamanaşımı süresi aşılmadığı sürece dava açma hakkı bulunur ve seçimlik hareketli suçlar arasında bu tür davalar değerlendirilir. İhaleye fesat karıştırma suçunda belirlenmiş olan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu suç işlenirken cezanın artmasında etkili olan unsurlar arasında hileli davranışlar sergilemek ya da ihaleye katılımı engellemek gibi birçok durum bulunabilir.