Ekonomi
Giriş Tarihi : 16-07-2021 17:55   Güncelleme : 16-07-2021 17:55

İŞKUR’dan Yevmiye Ayarı

Malatya’da bazı işverenlerin mevsimlik işçi yevmiyelerinin 119,25 TL ‘nin aşağısında vermesi şikayetlerinin arması ile Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğü Tarımda İş Aracılığı Sekretaryası tarafından duyuru yayınlandı. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada belirlenen ücretin altında işçi çalıştırılamayacağı hatırlattırılırken, bu işverenlerin tespiti halinde yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

İŞKUR’dan Yevmiye Ayarı

Kayısı hasadının başlaması ile birlikte çevre illerden Malatya’ya yaklaşık 40 bin kişi bahçelerde çalışmaya geliyor. Mevsimlik işçilerin sosyal hakları ve çalışma standartlarının iyileştirilmesinin gündeme getirildiği şu günlerde bazı işverenlerin çalışan yevmiyelerini 2021 yılı için asgari ücretin 1/30 brütü olan 119,25 TL’nin altında tuttuğu duyumunu alan Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğü Tarımda İş Aracılığı Sekretaryası, bu durum ile ilgili duyuru yayınladı.

Malatya Valiliği tarafından servis edilen bu duyuruda,” Malatya İlimizde Kayısı Hasat döneminde ilimize gelen “Mevsimlik Tarım İşçilerinin” gündelik ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alınmıştır.

Bilindiği üzere “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının” 27 Mayıs  2010 Perşembe günü 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda iş Aracılığı Yönetmeliği” nin 11.maddesinin e) bendi ve 12.maddenin 2. bendinde “işçilerin günlük bürüt kazançları 4857 sayılı İş Kanununun 39 ncu maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamaz, ücretler kararlaştırılan ödeme biçimine göre işverence her işçinin kendisine ödenir” hükmü gereğince;

2021 yılı tespit edilen asgari ücretin brütü altında bir ücret ödenemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir kurum/kuruluşun (STK) mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerini belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

2021 yılı için asgari ücretin 1/30 brütü olan 119,25 TL (yüzondokuzlira yirmibeşkuruş) ücretin (günlük yevmiye) altında işçi çalıştıran işverenin tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır. “ ifadelerine yer verildi.

A.Nihat Yavuz