Eğitim
Giriş Tarihi : 20-04-2021 15:27   Güncelleme : 20-04-2021 15:27

İNÜ’de AB ve Türkiye İlişkileri Tartışıldı

​​​​​​​ Uluslararası İlişkiler Akademisi’nde Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin geleceği tartışıldı. 1959 yılında başlayan Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’nun parçası olma sürecini hem Avrupa hem de Türkiye’deki tarihsel gelişmeler bağlamında aktaran Doç. Dr. Başak Zeynep Alpan, Türkiye’nin Batılılaşma ve ekonomik nedenlerle birlikte AT (AB) ilişkilerinde etkili olan önemli bir diğer faktörün, Yunanistan - Avrupa Topluluğu ilişkileri olduğunun altını çizdi.

İNÜ’de AB ve Türkiye İlişkileri Tartışıldı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İlişkiler Akademisi’nde bu hafta, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Linking to Europe at the Periphery (LEAP) Proje Koordinatörü Doç. Dr. Başak Zeynep Alpan’ın konuşmacı olduğu “AB ve Türkiye İlişkilerinin Geleceği” başlıklı çevrim içi seminer düzenlendi. Türkiye’nin 1999-2005 arasındaki AB üyelik çerçevesindeki demokratik dönüşüm sürecini, “Demokratik Koşulluluk” olarak Avrupa şeklinde niteleyen Alpan, Türkiye’nin arka arkaya gerçekleştirdiği reformlarla bilinen uyum paketleri sürecinin “sessiz devrim” olarak nitelendiğini, ancak gelinen nokta itibariyle hem AB’nin genişleme hem de Türkiye’nin reform yorgunu olduğu bir sürecin ardından “farklılaştırılmış entegrasyon” ya da “imtiyazlı ortaklık” gibi önerilerin daha çok dile getirildiğini ifade etti. Türkiye kamuoyunda, çifte standart olarak yorumlanan farklılaştırılmış entegrasyon stratejisinin özellikle Brexit sonrası daha makul bir öneri olarak değerlendirildiğini belirten Alpan, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ile birlikte Gümrük Birliği’nin genişletilmesi ve güncellenmesini gündeminin AB - Türkiye ilişkilerinin güncel ve öncelikli konusu olduğunu ifade etti. Özellikle AB’nin iklim krizi, yeşil mutabakat ve dijitalleşme başlıklarını öne aldığını belirten Alpan, hukukun üstünlüğü gözetilerek sektörel entegrasyon da dahil olmak üzere müzakerelerin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi. 28 Nisan’da, Dr. Süleyman Güder “Dünya’da ve Türkiye’de Yükselen Milliyetçilik” başlıklı konuşmasıyla, Uluslararası İlişkiler Akademisi’nin konuğu olacak.

Ebubekir Atilla