Eğitim
Giriş Tarihi : 21-06-2021 15:19   Güncelleme : 21-06-2021 16:02

İnönü Üniversitesi Paydaş Toplantısı Online Ortamda Gerçekleşti

İnönü Üniversitesi 2021 yılı ilk Paydaş Toplantısı Rektör Ahmet Kızılay öncülünde düzenlendi.  Üniversitenin 2020 faaliyet raporunun sunulduğu ve değerlendirildiği toplantıda paydaşların görüşleri ve önerilerine yer verildi.

İnönü Üniversitesi Paydaş Toplantısı Online Ortamda Gerçekleşti

Toplantının açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Üniversitelerin 3 temel fonksiyonu olduğunu belirterek, bu fonksiyonlar üzerinden İnönü Üniversitesi’nde 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri sıraladı.

Rektör Kızılay, “Üniversitelerin 3 temel fonksiyonu var. Birinci görevi yüksek öğretim yapmak, ikincisi bilim ve bilgi üretmek, araştırma, teknoloji, ARGE ve inovasyon üretmek. Üçüncü temel görevi de topluma, milletimize, devletimize, ülkemize katkı sağlamak hizmet vermek.” diyerek her fonksiyonu başlıklar halinde paydaşlara sundu.

İNÜ’DE 60 BİN ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Üniversitelerin birinci görevinin “Yüksek Öğretim Yapmak” olduğunu belirten Rektör Kızılay,” Birinci görevimiz olan eğitim-öğretim faaliyetlerimizde 2020 yılı 31 Aralık itibarıyla rakamlarımızı sunmak istiyorum. 31 Aralık 2020 itibarıyla 60 bin 612 öğrencimiz var. Ön lisansta 5 bin 202, Lisans ’da 31 bin 359, Lisansüstünde 4 bin 121, bu rakamda tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık dahil değildir. Burada ülkemizdeki mevzuattan kaynaklanan bir problemimiz var. Uzmanlık eğitimleri doktora sayılmadığı için yerine göre, Doçentlikte ve Profesörlük de doktora eşdeğeri kabul ediliyor ama akademik sistemde doktora sayılmadığı için bunları 4 bin 121’i ekleyemiyoruz. Eklediğimiz zaman 4 bin 500’ü geçen lisansüstü eğitim alan öğrencimiz var. 4 bin 121 Lisansüstü, bunun 2 bin 814’ü yüksek lisans, 1307’si doktora, 383 doktorumuz Tıpta Uzmanlık eğitimi alıyor. 51 Diş Hekimimiz, Diş Hekiminde Uzmanlık Eğitimi alıyor. 8 Eczacımız ise Eczacılıkta Uzmanlık eğitimi ayrıca alıyor. 45 farklı ülkeden 81 programa kayıtlı 1331 Uluslararası yabancı uyruklu öğrencimiz 31 Aralık itibarıyla Üniversitemizde eğitim görmekte.  Eğitim veren programlar bakımından baktığımızda çok geniş yelpazede 600’e yakın programda eğitim veriyoruz. Bunlardan 36’sı ön lisans,  153’ü lisans, 247’si yüksek lisans, 150 farklı alanda doktora eğitimi veriyoruz Üniversitemizde. Bu yüksek lisans ve Doktora ’nın toplamı dikkat ederseniz 400’ü buluyor. Bu kadar farklı alanda yüksek lisans ve doktora eğitimini ancak ülkemizdeki büyük üniversiteler verebilir. 14 fakültemiz, 6 Enstitümüz, 2 yüksekokulumuz var ki biri Devlet konservatuarı. 4 Meslek Yüksekokulumuz var. 26 eğitim birimimiz var.  32 tane de Araştırma ve Uygulama Merkezimiz mevcut.

Eğitim, eğretim malumunuz olduğu üzere 2 önemli biri Malatya ve Elazığ’ı ilgilendiren, diğeri ise Dünya’yı ilgilendiren 2 önemli sorun ile karşı karşıya kaldık 2020 yılında. 20 Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki Sivrice Depremi, Covıd-19 Pandemisi. Sivrice depremi lokal olarak Malatya ve Elazığ’daki yüksek öğretimi etkiledi. Biz 24 Ocak’ta itibaren Yüksek Öğretimdeki Bahar Yarıyılındaki programlarımız kaydırdık. Bunun üzerine Covıd-19 süreci de eklenince 2 defa zorluk yaşattı bizim için.

2020 yılında 3 bin 500 öğrencimize yüz yüze eğitim verdik, 38 bin öğrencimize ise çevrim içi eğitim verdik. Bunlar sınavlarını da çevrim içi oldular. Sürekli Eğitim Merkezimizde de yine 2020 yılında 1687 kişiye çeşitli alanlarda eğitimler vererek sertifika verdik. Üniversitemizin İnsan Kaynağı 1675 Akademik Personel, 4 bin 436 da idari kadroda çalışanımız mevcut. 6 bin 200’ü bulan büyük bir kamu idaresiyiz. Devlet Üniversitesi olmamız hasebiyle. 330 Profesörümüz vardı 31 Aralık 2020 itibariyle, 207 Doçent, 313 Doktor Öğretim üyemiz, 188 Öğretim görevlimiz, 537 Araştırma görevlimiz, 12 Yabancı uyruklu Öğretim üyemiz, Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere farklı kurumlardan Üniversitemize görevlendirilen Akademik Personel 88 personelden oluşmaktadır. 1675 toplam Akademik Personelimiz vardı. Memurlarımız 1677 memur, 678 sözleşmeli 4B personeli, 2 bin 91 de toplam işimiz Üniversitemizde çalışmaktadır. ” dedi.

BİLGİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMA ÜRETİLDİ

Üniversitelerin İkinci önemli görevinin “Bilgi Üretmek, Bilimsel çalışma, ARGE, inovasyon teknoloji geliştirmek” sözleriyle aktaran Rektör Kızılay,”  Üniversitelerin İkinci önemli görevi Bilgi Üretmek, Bilimsel çalışma, ARGE, inovasyon teknoloji geliştirmektir. 2020 yılında Üniversitemiz kendi bütçesinden 230 adet bilimsel projeye destek verdi. 18 Milyon 899 bin 903 TL değerinde, yaklaşık 19 Milyon TL kendi bütçesinden, kendi kaynaklarından bilimsel araştırmalara destek verdi. Dış destekler de var. Avrupa Birliği Fonlarından 6 projemiz için destek aldık. TÜBİTAK ’dan TÜSEB ’den, TAGEM ’den farklı Bakanlık ve proje kaynaklarında da destek aldık. Ama kendi kaynağımızdan yaklaşık 19 Milyon lirayı Bilimsel Araştırmalara aktardık, destek verdik. TEKNOPARK Üniversitemizin yüzde 61’inin sahibi olduğu çok önemli şehrimizin teknoloji geliştirme kurumu.  2019 yılında 60 olan şirket sayımız 2020 yılında 78’e çıktı. Yani Covıd-19 döneminde diğer TEKNOPARK ’larda küçülme olurken en yakınımızda Elazığ’da neredeyse yarı yarıya azalma olurken, bizde artma oldu. Şimdi 80’i geçtik bugün itibariyle.

2020 URAB verilerine göre Türkiye’de Üniversiteler arasında İnönü Üniversitemiz 29’uncu sırada 2020’de yer aldı. Araştırma Uygulama Merkezimizin sayısını 32’ye çıkardık. Yine Kariyer Merkezimizi 2020’de kurduk, Cumhurbaşkanlığı’nın talebi ve isteği üzerine.

İnönü Üniversitesi kalite güvence sistemi çok önem verdiğimiz bir sistemdir. Üniversitemiz TSE – ISO 9001 2015 Kalite yönetim sistemi belgesine 30 Ekim 2019 itibarıyla tüm birimlerinde sahip oldu. Aralık 2020’de TSE’nin dış değerlendirmesi sonucu belgenin geçerliliği tekrar onaylandı. 2020 yılında Üniversitemiz Dünya yeşil Kampüs sıralamasında 340’ıncı sıraya yükseldi. Yeşil Kampüs sıralamasında Dünya’da 340’ıncı sırada yer aldık.

2020 yılında YÖK’ten Engelsiz Üniversite kapsamında Üniversitemiz 4 adet turuncu bayrak ödülü kazandı.

2020 yılında YÖKAK Dış Değerlendirme süreci üniversitemize yapıldı. İzleme raporunu web sayfamızda kamuoyuna sunduk. Burada raporda Üniversitemizin birçok alanda önemli başarılar gösterdiği raporda ifade edildi.

Üniversitemiz kalite güvence sistemi kapsamında bütün raporlarını, izleme raporlarını ve değerlendirme raporlarını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmakta ve bu raporlar sürekli web sitemizde yer almaktadır.

Üniversitemiz 2020 yılında başlattığı, 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamladığı, 2022 – 2026 Stratejik planını 5 amaç 24 hedef olarak hazırladık ve şuanda Cumhurbaşkanlığına sunduk.  Cumhurbaşkanlığı Onayından sonra 1 Ocak 2022’den itibaren yeni stratejik planımızı uygulamaya koyacağız. “ diye konuştu.

HEM ŞEHRE HEM DE ÜLKEYE HİZMET VERİLİYOR

“Üniversitemizin Üçüncü temel görevi de topluma, milletimize, devletimize, ülkemize katkı sağlamak hizmet vermek. Burada Üniversitemiz sağlık alanında başta şehrimiz olmak üzere ülkemize büyük hizmet sunmaktadır.” diyen Rektör Kızılay,” Üniversitemizin üçüncü görevi Üçüncü temel görevi de topluma, milletimize, devletimize, ülkemize katkı sağlamak hizmet vermek. Burada Üniversitemiz sağlık alanında başta şehrimiz olmak üzere ülkemize büyük hizmet sunmaktadır.

Turgut Özal Tıp Merkezi ülkemizin göz bebeği, 1568 yatak kapasitesi ile ülkemizin ilk 5 hastanesi içerisinde yer alan yatak kapasitesi bakımından, abi büyük şehir hastaneleri açılınca biz biraz gölgede kaldık ama ülkemizde ilk 5 hastane içerisinde Üniversite Hastanesi içerisinde yer alan bir hastanemiz. Karaciğer nakli konusunda Dünya’da ikinci sırada yer alıyoruz, Türkiye ve Avrupa’da birinci sıradayız. Onkoloji Hastanemiz Türkiye’nin en büyük Onkoloji Hastanesi. 25 Ekimde sayın cumhurbaşkanımızın ve sizlerin huzurunda açtık. Şuanda 2017 yataklı Hastanemiz ful kapasite hizmet vermekte.

Diş Hekimliği Fakültemiz yine topluma önemli bir Diş Hastalıkları için sağlık hizmeti sunmaktadır.

Salgına rağmen Üniversitemiz 2020 yılında Kültür Sanat faaliyetlerini az sayıda yüz yüze ama büyük oranda online olarak devam ettirmiştir.

Yine şehrimizin başta Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyemiz olmak üzere şehrimizin bütün kurumlarıyla güçlü bir iletişim içerisinde karşılıklı Üniversitemizin destek vereceği alanlarda biz destek veriyoruz, kurumlarımızı bize destek vereceği alanlarda da kurumlarımızdan destek alıyoruz. Yine STK ’lar ile de güçlü bir iletişim içerisindeyiz.

İnönü Üniversitesinin Malatya Ekonomisine katkılarını sunmak istiyorum. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hocamız Ozan Hoca’nın yaptığı bir çalışmada 2015 yılında yapılan bilimsel bir araştırmada Üniversitemiz şehrimize doğrudan, dolaylı ve uyarılmış katkı sağlamakta. Hem istihdam, hem ekonomik açıdan İnönü Üniversitemiz Malatya için en önemli ekonomik birimlerden birisidir.

Hocamızın yaptığı çalışmaya göre Malatya ekonomisinin yüzde 7.2 sini 2015 yılı itibariyle oluşturmaktadır. Dolaylı istihdam katkısı ve çarpan etkisi ile oluşturduğu uyarılmış istihdam katkısı Üniversitemizin istihdam ettiği personelin yaklaşık 3 katı olduğu hesaplanmıştır. Yani 6 bin 200 personel istihdam ediyoruz, neredeyse 20 bin istihdama çarpan etkisi ile Üniversitemiz katkı sağlamaktadır.

İnönü Üniversitesi’nde yapılan he bir TL harcama Malatya Ekonomisine çarpan etkisi ile 2 katından fazla gelir oluşturmaktadır. İNÜ ’de yapılan her 1 TL harcamanın gayri safi yerel hasıla çarpanı 2.41 yerel harcanabilir çarpanı da 2.25 olarak tespit edilmiştir.

Üniversitemiz büyük bir bütçeyi yönetiyor. 2020 yılında 1 Milyar 70 Milyon TL’lik bir bütçeyi yönetti. Bunun 570 milyon TL’si, Üniversitenin özel bütçesi, malumunuz Üniversiteler özerk kurumlar olduğu için devletimizden aldığımız para Üniversitenin özel bütçesi olarak verilmektedir. Döner sermaye bütçesi ise yaklaşık 495 milyon TL’dir. Yaklaşık 1 milyar 70 milyon TL’lik büyük bir bütçe ile Malatya ekonomisine katkı vermiştir.

Üniversitemizin gerek Hastane, gerekse bütün birimleri bakımından yapılan çalışmalarda mal ve hizmet alımlarının yüzde 57’sini şehirden karşıladığını da verilerimizden tespit ettik.

Bu şunu gösteriyor İnönü Üniversitesi Malatya ekonomisi için çok önemli. Pandemi döneminde 2020 yılında öğrencilerimizi çok önemli bir kısmı 38 bin öğrencimiz uzaktan çevrimiçi eğitim aldığı için bu öğrencilerimizin yüzde 60’ı Malatya dışından gelen öğrencilerimiz. Bu öğrencilerin yapılan hesaplama ile 9.3 Ay Malatya’da ikamet ettikleri ve her bir öğrecimizin 2015 rakamı ile 600 TL’nin üzerinde aylık Malatya Ekonomisine katkısı olduğunu bilimsel çalışma ortaya koymuştur.

2020 yılında öğrencilerimizin gelmemesi şehrimizin ekonomisi açısından da önemli bir kayba yol açmıştır.

2021 yılında çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Ekonomimizin daraldığı bir zamanda bizim büyük bir yatırımımız var. Diş Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültemizin amfibi bloklarını yapıyoruz.  İhalesi geçen hafta Perşembe günü 18 Haziran’da yapıldı. Açık ihale olarak EKAP ’tan yapıldı ve 17 firma katıldı. Arkadaşlarımız en ucuz teklifi veren firma 72 Milyon teklifi. eğer o firmanın bir sorunu yoksa karar verilecek. 

Ağır Hasta Bakım Merkezi üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz. Kızılay ile yapacaktık ama Kızılay henüz bir kaynak veya bir hayırsever bulamadı. Ben bu konuda dosyamı hazırlıyorum. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanıma götüreceğim. Kızılay ile mesafe alamadık. Başkanımız eğer projeyi beraber yapalım düşüncesinde olurlarsa Büyükşehir Belediyemiz ile bu projeyi ortaklaşa veya birlikte bir hayırsever bularak yaptırabileceği işletmesini de büyükşehir belediyemiz ile beraber sürdürmek düşüncesindeyiz. Başkanımıza bu projeyi sunacağım.

Kampüs Master planı uygulamalarını başlattık. Master planımızı 3 yıl önce yapmıştık. Burada da Güneyden çevreleyecek 40 metre genişliğinde kuşak yolu açılmasına başladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız çok kıymetli Selahattin Gürkan Başkanımızın desteği ile bu yolun alt çalışmasını yaptık. Sonbaharda da inşallah üst çalışmasını yapağız.

Bugün asıl hedefimiz sayın Valimizden, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanımız ve şehrimizin çok kıymetli Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Temsilcilerinden Üniversitemizin Öğretim Üyesi ve Öğrenci temsilcilerinden bu 2020 yılı faaliyet raporumuz konusunda, 2021 deki ilk dış paydaş toplantımızda görüşler almaktır. Başta ifade ettiğim gibi kurumsal olarak sizlerin görevlendirdiği arkadaşlar ile Üniversitemiz gerek sözlü gerek yazılı olarak bütün faaliyetlerini, bütün çalışmalarını yapmaktadır. Ama zatı alilerinizin katkısı ayrıca önem taşımaktadır. ” ifadelerine yer verdi.

VALİ BARUŞ,” VATANDAŞ İNÖNÜ’DE ŞİFA BULUYOR”

İnönü Üniversitesi Paydaş Toplantısına katılan Vali Aydın Baruş, Üniversite faaliyetleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, İnönü Üniversitesi Hastanelerinde vatandaşın şifa bulduğunu belirterek, hem Malatya’ya hem de Bölgeye şifa dağıttığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a İnönü Üniversitesi’ne yaptıkları destek için teşekkür eden Vali Baruş,”  İnönü Üniversitesi hakikaten şehrimiz için çok önemli bir kurum. Gerek öğrenci mevcudu, gerek çalışan sayısı, gerekse İlin tanınmasına vermiş olduğu katkı hakikaten önemli. Özellikle Tıp Fakültemizin bölgede birçok alanda önde gelen Hastane olması bölge insanı için de çok büyük önem taşımaktadır. Şehrimize dışarıdan çok sayıda insan gelerek tedavi olma imkanına, şifa bulma imkanına kavuşuyor. Öncelikle bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

2020 yılı içerisinde İlimize Onkoloji Hastanesi kazandırıldı. Bu Onkoloji Hastanesi hem ilimiz için hem de bölgemizin için çok önemli bir yatırım. Şuanda tam kapasite ile faaliyette bulunduğunu ifade ettiniz ki hakikaten şifa bulmak isteyen kanser hastası vatandaşlarımız için de gerçekten çok büyük bir olanak oldu. Diğer taraftan Diş Hastanesinin bu yıl yapımına başlanacak olması da çok önemli. Çünkü mevcut imkanlar çerçevesinde şifa bulmak isteyen hem diş hastalarımızın hem de orada çalışan akademik personelimizin ve diğer çalışanlarımızın daha rahat bir ortamda hizmet sunması çok önemli. Bu açıdan hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 2021 yılında başlayacak son süre olarak 2 yıldan az bir süre ile hızlı bir şekilde tamamlanması çok önemli.

Üniversitemizin kampüs alanının yeniden düzenlenmesi de önemli bir çalışma. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da katkıları için çok teşekkür etmemiz lazım. Hakikaten Malatya’daki hangi kamu kurumu olursa olsun bir ihtiyacı olduğu zaman hemen yardıma koşuyor. Bu çalışmaların bir an önce sonuçlanmasını sağlıyor. Bu merkezi hükümet ve merkezi hükümetin kurumları, Üniversitelerimiz, diğer kurumlar ve Belediyelerimizin birlikte çalışması bana gerçekten büyük bir guru veriyor. Malatya’da gerçekten büyük bir uyum içerisinde çalışması. Kendilerine çok teşekkür ediyorum tekrar.

Üniversitemizin şehir ile iç içe olması çok önemli. Maalesef pandemi sürecinde hem öğrencilerimiz, hem de çalışan öğretim üyelerimiz bakımından Malatya içerisinde bir olamadı. Ancak 2021-2022 Eğitim öğretim yılından itibaren inşallah yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte Malatya ekonomisinde, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde önemli bir hareketlenme yaşayacağımızı söyleyebiliriz.

Bizim guru duyduğumuz Karaciğer Nakil Enstitüsünün faaliyetleri hem Türkiye hem Avrupa ve Dünya ülkelerine vermiş olduğu hizmetlerden çok memnunuz gurur duyuyoruz. Onlar Malatya’nın adının duyulmasında çok büyük katkı sunuyorlar aynı zamanda.

Kampüse kazandırılan Camii ve Külliyeyi gezme fırsatı buldum. Burası Üniversite için çok güzel bir sosyal mekan olmuş. İbadet mekanları ile öğrencilerimizin sosyal anlamda kullanabileceği mekanların birleştirilmesi, kütüphanelerin ders çalışma alanlarının birleştirilmesi çok hoş olmuş. Bundan dolayı da çevresindeki düzenleme ile birlikte merkezi bir konumda olan bu Külliyenin Üniversite öğrencilerimiz için de çok güzel bir yaşam mekanı sunduğunu görmek beni gururlandırdı. İnşallah başarılı çalışmalarınız devam eder.” sözlerini kullandı.

BAŞKAN GÜRKAN,” ÜNİVERSİTELERİMİZ İLİM İRFAN DESTANI YAZACAK”

Toplantıda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, düzenlenen paydaş toplantısının ne kadar önemli bir faaliyet olduğunu belirterek Belediyelerin hizmet destanı yazarken, Üniversitelerin ise İlim ve İrfan destanı yazacağını söyledi. İnönü Üniversitesinde yapımı devam eden Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarının siyasi bir anlayış ile olmadığını, hizmetin gelecek nesillere yön verecek öğrenciler için hayat bulduğunu kaydeden Başkan Gürkan,” Malatya’nın sorunlarını bir paydaş olarak değerlendirmek çok güzel bir hadise. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de bir toplantıya katıldım. Orada da şu güzelliği gördüm. Özellikle Valilik, Yerel Yönetim, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversitelerin ve Sanayici İş Adamlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini gıpta ile izledim. Oradaki özellikle kamu yatırımları ile ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarında da kamu yatırımlarının büyük bir ekseriyetinin iş adamları tarafından, Üniversiteler de dahil olmak üzere, Hastaneler dahil olmak üzere iş adamları tarafından yapıldığını gördüm. Hadiseleri değerlendirirken öncelikle bir anekdot yapmak durumundayım. Tarihin bize bahşettiği imkanlar nedir, potansiyeleler nedir diye bu konuda bizim sorumluluğumuz bunun değerlendirmesini yapmak durumundayız.  Biz bir taraftan görevimiz gereği bir taraftan hizmet destanları yazarken, Üniversitelerimiz de ilim irfan destanı yazacak. Sayın Rektörümüz Üniversitemizin görev ve işlevleri ile ilgili değerlendirme yaparken hakikaten bilim insanı yetiştirmek, mesleki amaca uygun şekilde öğrencilere eğitim vermek, aynı zamanda toplumun dertlerine, gelenek ve göreneklerine sıkıntıya biç ar olmadan değişim dönüşümünü sağlamak, sanayide ve diğer alanlarda da toplumla birlikte paydaş olarak toplumu ileriye intişab etmesi noktasında görev ve sorumlulukları olduklarını ifade ettiler. Yaklaşık 50 bin öğrencilerinin olduğunu ifade ettiler.  Sayın rektörümüzün işbirliği noktasında paydaş olma noktasındaki azim ve kararlılığını çok yakinen müşayede ediyorum.” dedi.

>> Ebubekir Atilla