Eğitim
Giriş Tarihi : 24-06-2021 12:17   Güncelleme : 24-06-2021 12:17

Hıfzıssıhha'dan YKS Tedbiri!

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak 26¬-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle oluşabilecek olan aksaklıkları önleyebilmek amacıyla bir takım tedbirler aldı. 

Hıfzıssıhha'dan YKS Tedbiri!

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 23.06.2021 Çarşamba günü Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır. “Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabı kapsamında Haziran ayı boyunca uygulanacak tedbirleri belirleyen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021/35 no’lu kararıyla; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00--05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri uygulanacağı duyurulmuştur. Öte yandan, ÖSYM Başkanlığının 11.06.2021 tarih ve 39302 sayılı yazısı ile 26¬-27 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının; Cumartesi sabah (10.15¬12.30), Pazar sabah (10.15-1¬3.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45-¬17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağı bildirilmiştir. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, İlimiz genelinde salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda; Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla Nüfus Müdürlüklerinin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00¬-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-¬15.30 saatleri arasında açık bulundurulmasına, Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmamasına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olmasına,
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının 05.00¬-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçıların (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00¬-18.00 saatleri arasında açık olmasına, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmasına, Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dâhil her türlü tedbirin Kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınmasına, Kaymakamlıklarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, belediyeler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınmasına, bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine, Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kaymakamlıklarca idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, kararın Valiliğimizin web sitesinde (www.malatya.gov.tr) yayınlanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.” dendi.