Genel
Giriş Tarihi : 15-11-2021 16:44   Güncelleme : 15-11-2021 16:44

Hıfzıssıhha Kurulu Ülkeye Giriş Tedbirlerini Açıkladı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak ülkeye giriş tedbirlerini ele aldı.  

Hıfzıssıhha Kurulu Ülkeye Giriş Tedbirlerini Açıkladı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır. “Koronavirüs (Covid-19) salgının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 02.09.2021 tarih ve 13940 sayılı Genelgesi ile 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızda uygulanacak ülkeye giriş tedbirleri belirlenmiştir.

Salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve Sağlık Bakanlığının 11.11.2021 tarih ve 1561 sayılı yazısında getirilen teklifler doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 02.09.2021 tarih ve 13940 sayılı Genelgesi belirlenen ülkeye giriş tedbirleri yürürlükten kaldırılmış ve uygulanması gereken yeni tedbirler 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;

1. Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerin, ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunu ibraz etmelerine, yine Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan;

1.1- Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlerin (tam aşılı) ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulmalarına,

1.2- Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise;

- İkametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına,

- Karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulmalarına, 10. günde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinanın sonlandırılmasına,

- 10. günde PCR testi yaptırmayanların 14 gün süreyle karantinada tutulmasına, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilmesine,

1.3- Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençlerin ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilmesine, bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanmasına, PCR test sonucu negatif çıkanların karantina uygulamasından muaf tutulmasına,(Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.)

2. Afganistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin İçişleri Bakanlığının 02.09.2021 tarih ve 13940 sayılı Genelgesi ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilmesine,

3. İran ve Mısır’dan gelen kişilerden; girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı veya Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını belgelemelerine ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartının ibraz edilmesine,

4. İlk üç maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına, bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibrazının istenilmesine,

5. 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerinde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmalarına,

6. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

7. Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilmesine, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesine, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluğun taşıyıcı şirket tarafından karşılanmasına,

8. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerin, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilmelerine,

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilmesine, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılmasına, test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin kendi belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınmalarına ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşullarının sonlandırılmasına, bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşullarının 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılmasına,

9. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;

9.1- Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilmesine,

9.2- Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmasına,

9.3- Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımızın, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınmasına ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyonlarının sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kaymakamlıklarca idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, kararın Valiliğimizin web sitesinde (www.malatya.gov.tr) yayınlanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.”