Kültür & Sanat
Giriş Tarihi : 12-03-2021 18:20   Güncelleme : 12-03-2021 18:20

Hak Yoluna Adanmış Yürek!

İslam dininin temelini ve Kuranı Kerimi anlatan eserlerini bastırarak ücretsiz şekilde Türkiye’nin her noktasına ulaştırmaya çalışan Doç Dr. Muammer Oytan ’ın 2 yeni eseri daha Malatya’da ücretsiz şekilde dağıtılmaya başlandı.

Hak Yoluna Adanmış Yürek!

 

“Kur’an ve Hadise Göre Doğru İman, Güzel ahlak Esasları” isimli eserinin Malatya’da okurlara ücretsiz dağıtılmasının ardından Doç Dr. Muammer Oytan’ın yeni eserleri olan “ İslam Din ve Ahlakının Özünü ve Esasını Teşkil Eden Açıklamalar” ve Yeni İlahi Aşk Şiirlerim” kitapları Malatya’da ücretsiz dağıtılmaya başlanacak. Kuranı Kerim ışığında İslami Ahlakın ele alındığı eserlerin neden ücretsiz dağıtıldığı sorusunu  Doç Dr. Muammer Oytan şu sözlerler cevapladı,” 1956 yılında Hak Tealâ’nın kaderimi değiştiren takdiri, himmeti ve lütfu ile hiç beklenmedik üç olay aynı anda tahakkuk etmiştir: - O sene Seyitgazi’ye Ortaokul açıldı, -Köy öğretmeni olan ağabeyim, talebi olmadığı halde aynı sene İlçeye tayin edildi ve -Ortaokula kaydolmakta 58 gün geciktiğim için özel izni gereken M.E.Bakanlığı kaydedilmeme izin verdi. Cenab-ı Allah’ın bu hikmetini, bu lütfunu hiçbir zaman unutmadım; benim önümü açmasının, mutlaka bana verilmiş bir mesaj olduğunu düşünerek, omuzlarıma bir misyon yüklediğini kabul ederek hayatım boyunca maddi-manevî zor durumda olanlara yardıma koşmaya, darda kalmışların önünü açmaya çabaladım. Sanki Hak Tealâ, yüklediği misyonu yerine getirip getirmediğimi; lütfettiği hikmete ve himmete lâyık olup olmadığımı, nankörlük edip etmediğimi gözetliyormuş gibi, hep, “ihsân” ve “ihlâs” duygusu içinde yaşadım. “ Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir!”( Nisa, 4/1). İhsân ve ihlâsın anlamını aşağıda, 25 ve 26 no.lu konularda açıklayacağız..Anadolu’da “uçan kuşa yardıma koşmak” diye bir özdeyiş vardır: Bu duygu, benden beklentisi olan herkese, maddi- manevi, küçük-büybük her türlü yardımı yapmam için bir itici güç oldu. Bu duygu, hayatımı bir fazîlet mücadelesi haline soktu. Bu duygu ve ürperti yüzünden; bu kendi kendimi kontrol, eleştiri ve her konuda daha iyiyi, daha mükemmeli, daha doğruyu yakalama; sonuçta Allah’ın rızasına mazhar olma çabası; genç yaşta saçlarıma ak düşürdü. Tıpkı, Allah Tealâ, Hûd Suresinin 112.Ayetiyle:“Öyle ise, emrolunduğun gibi dosdoğru ol !” buyruğunu verdikten sonra, Hz.Peygamber(s.a.s.) Efendimizin, “Hûd Suresi beni kocalttı!” (Tirmizi,Tefsîru’l-Kur’ân, 56) buyurduğu gibi! İşte, uykusuz gecelerde “şükretmekten âciz” kalmış kalbim ve sulu gözlerimle ilâhî aşk şiirleri yazmamın, din ve ahlâk konusunu derinlemesine araştırmamın, yedincisi olan bu tarz kitapları yazıp, bastırıp ücretsiz olarak dağıtmaya gayret etmemin baş sebeplerinden birisi de, bunları, yolumu açan Hak Tealâ’ya şükredebilmek tarzı olarak; O’nun rızasına mazhar olabilmek arayışı olarak görmemdir.”

Ebubekir Atilla