MALATYA HAVALİMANI 2024 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ALIM İHALESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) MALATYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA HAVALİMANI 2024 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ALIM İHA...

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)

MALATYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

MALATYA HAVALİMANI 2024 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ALIM İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1289561

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) MALATYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğü 44100 - MALATYA MERKEZ/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası

:

4222660044 - 4222660045

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MALATYA HAVALİMANI 2024 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ALIM İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.800.000 KİLOWATT/SAAT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1. Malatya Havalimanı 18029973 no'lu aboneliği 2.Malatya Havalimanı VOR Binası 18021653 no'lu aboneliği 3.Malatya Havalimanı Yamadağı Telsiz İstasyono 18806519 no'lu aboneliği

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi 365 (Üç yüz altmış beş) takvim günüdür. (Sözleşmenin imzalanıp, devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 31.12.2024 tarihine kadar.) Mevzuattan kaynaklanan süreçler nedeniyle sözleşme ve gerekli işlemlerin tamamlanıp yükleniciden enerji tedarik edilmeye 01/01/2024 den sonra başlandığı takdirde, işe başlama tarihi olarak enerji tedarik edilmeye başlanan tarih esas alınacak olup, iş bitim tarihi 31/12/2024 olacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

 

 

:

 

 

11.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

EPDK (Enerji Piyasası Denetlem Kurulu) tarafından yayımlanmış olan ve yürürlükteki  ''Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği''  ve  ''Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'' çerçevesinde ''Elektrik Toptan Satış Lisansı'' veya '' Perakende Satış Lisansı '' veya ''Üretim Lisansı'' larından birinin aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup ''aslı idarece görülmüştür'' onaylı suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

EPDK'dan alınmış lisans doğrultusunda serbest tüketicilere elektrik enerjisi temini  ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

Özel şirketlerle yapılan anlaşmalar neticesinde imzalanan sözleşmelerde, en az bu şartnamenin 7.5.1. maddesindeki oranları sağlayacak tek sözleşmeye dayalı faturaları ve sözleşmeyi teklif dosyasına koyacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01933279

17 Kas 2023 - 00:05 - Resmi İlan


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.