Malatya
Giriş Tarihi : 07-10-2021 13:36   Güncelleme : 07-10-2021 13:40

Eğitim Bir Sen’ den Personel Çağrısı

81 İlde “Okulların personel ihtiyacının karşılanmasına” yönelik eşzamanlı olarak yapılan açıklamada Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Söylemez, “Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır.” dedi

Eğitim Bir Sen’ den Personel Çağrısı

“Okulların personel ihtiyacının karşılanmasına” yönelik 81 İlde eşzamanlı olarak Eğitim Bir Sen tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez  konu ile ilgili yaptığı acıkmada şu ifadelere yer verdi: “Okulların personel ihtiyacı karşılanmalı, okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir. Eğitim-öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi,  okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi  hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır.  Eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma  riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerini dışında başka  işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden  daha fazladır.  Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak  üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir.  Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak  güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir.  Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle  karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetler, okul-aile birlikleri tarafından veya  Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye  çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok  sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de  ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan  personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri  boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür.  Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri  düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve  eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları  eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır.  Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı  sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim-öğretim yılının başında sorun kendini tekrar  etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı  cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından  kullanılması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik  engellere, kırtasiyeciliğe, idareimaslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir.  Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir.”

Hanife Yiğit