Ekonomi
Giriş Tarihi : 04-02-2021 18:01   Güncelleme : 04-02-2021 18:01

DSİ Malatya Yatırımlarını Sürdürüyor

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya Merkez ve ilçelerinde yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verildi. Mevcut 2020 Yılı Ödeneği ve Ek Ödenek İle gerçekleşecek hedeflerden 5 Adet Gölet ve Bent, 2 Adet Sulama, 3 adet toplulaştırma ve 1 taşkın koruma işinin 2021 yılı içinde gerçekleşmesinin planlandığı belirtildi

DSİ Malatya Yatırımlarını Sürdürüyor

Devam Eden Sulama yatırımları arasında ise 2016 yılında yapımına başlanan Yoncalı Sulaması İsale Tüneli inşaatı devam etmekte olup Tünel Giriş partalında  (442.134 m³) kazılar tamamlanmıştır. Yaklaşık 8 bin m³ olan Giriş portal beton kaplama imalatlarından 6.500 m³'ü tamamlanmıştır. Klasik metotla açılacak 427 m olan Tünel kazısı ve desteklemesi tamamlanmıştır. 2.216.000 m³ olan Tünel Çıkış Portal kazısının 2.100.000 m³'ü tamamlanmıştır. TBM ile 1.600  m tünel açılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Malatya ili sulama yatırımları arasında yer alan 5 milyon TL maliyetli Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması Sanat Yapıları işi kapsamında 700 adet ultrasonik sayacın temini ve montajı ile tünel çelik boru mesnet ring sistemindeki mekanik eksiklerin tamamlanması gerçekleştirilecektir. Toplam Tutarı 189 Milyon 899 bin TL Yatırım Programındaki İşlerin özetleri ise şu şekilde aktarıldı. “Akçadağ Taşevler Göleti Sulaması; 13.10.2020 tarihi itibariyle malzeme üreticisi boru vermeye başlamış olup şantiye açılmış iletim hattı kazı imalatlarına başlanılmıştır.  Yaklaşık 13 Milyon TL’ye mal olması planlanan Akçadağ Taşevler Göleti Sulamasının 33 Km civarında boru döşemesi yapılmıştır.

Yapılan işler ise şu şekilde ifade edildi ;

Darende Ayvalı Göleti Sulaması; “4 Milyon 500 Bin TL ihale bedelli Darende Ayvalı Göleti Sulaması işinin ise Gelen boruların deney sonuçlarının uygunsuz çıkması sebebiyle işe ara verilmiş olup boru imalatçı firması ile yapılan görüşmede sahaya tekrar boru gönderilecek olup boruların şantiye sahasına gelmesine müteakip imalatlara başlanacaktır. Darende Elmalı Göleti Sulaması 6 bin TL ihale bedelli işin 17.12.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.”

Merkez Yaygın Göleti Sulaması; “Yaygın Göleti Sulaması 9 milyon 500 bin TL maliyetli iş için Toplulaştırma sonrası yapılması gereken proje revizyon çalışmaları devam etmektedir. Ana Boru Hattı ve Yedek Hatlarına ait plan-profil paftaları 27.11.2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze onaylanmıştır. 30.11.2020 tarihiyle 1.100 metre Q 630'luk ana hatta ait borular şantiyeye indirilmiş ve imalatlarına başlanılmıştır.”

Yoncalı Barajı Tamamlama; “2020 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti 88 Milyon 655 Bin TL tutarındaki işin Gövde dolgusu, Dolusavak İmalatları ve gövde plint enjeksiyonları tamamlanmıştır. Vana odası ulaşım yolu çalışmaları, sol sahil ve sağ sahilde enjeksiyon imalatları devam etmektedir.

Darende Çınarköy Göleti, 2020 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti 43 Milyon TL olup, Gövde dolgu imalatları tamamlanmıştır. Sağ sahilde oluşan heyelandan dolayı jeoteknik rapor sonucuna göre projeler hazırlanmakta olup önyüzü membran kaplama ve dolusavak imalatları ile heyelan kazısı imalatları İşin keşfi içinde tamamlanamayacağı için iş tasfiye edilerek ikmal ihalesine çıkılacaktır.

Doğanşehir Elmalı Göleti İkmali; “2017 yılında yapımına başlanan Doğanşehir Elmalı Göleti 2020 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti 36 Milyon 500 bin TL civarında olup Gövde dolgu imalatı tamamlanmış, membran imalatları, dolusavak ve enjeksiyon imalatları ve mekanik imalatlar 2021 yılında tamamlanarak işin bitirilmesi hedeflenmektedir.

Hekimhan Karadere Göleti İkmali; “Homojen Kil Dolgu 12 Milyon TL’ye mal olması planlanan  Gölet’te; Memba Batardosu, Gövde Sıyırma kazıları, Ulaşım Yolları, Dolusavak imalatları, Kondüvi  İmalatları, Enjeksiyon İmalatları tamamlanmış olup iş 7161 sayılı kanun çerçevesinde tasfiye edilmiştir.

Hekimhan Kurşunlu Göleti İkmali; “Kil Çekirdekli Kaya Dolgu şeklinde olacak yaklaşık maliyeti ise 3.5 milyon olması beklenmektedir. Gövde dolgusu tamamlanan göletin,  Gövde mansap şevinde Kret ulaşım yolu imalatları ve Dolusavak Betonarme imalatları devam etmektedir. 2021 yılında dolusavak ve vana odası üniteleri tamamlanarak su tutulacaktır.

Hekimhan Güzelyurt Karamahmut Göleti, 2017 yılında yapımına başlanan gölet tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.

Kuluncak Karaçayır Göleti İkmali, 30.06.2017 imalatınsa başlanılmış olup 2020 Yılı Fiyatlarıyla Maliyet 19 milyon tutarındadır.  İkmal öncesi Gövde Sıyırma kazıları, Ulaşım Yolları, Dolusavak imalatları, Kondüvi İmalatları, Enjeksiyon İmalatları tamamlanmıştır. Ödenek yetersizliği nedeniyle ikmal işine 2020 yılında başlanamamış olup 2021 yılında Gövde imalatlarına sorunsuz başlanabilmesi için Malzeme Ocaklarının ÇED süreçleri takip edilmektedir.

Yeşil Vadi (Beyler Deresi) Göleti; “2020 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti 70 Milyon 500 bin TL’ye ulaşan Beylerderesi göleti işi tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.  9 Milyon TL tutarındaki Merkez Yaygın Göleti İkmali ise tamamlanmıştır.”

Kil Çekirdekli Kaya Dolgu şeklinde inşa edilen Doğanşehir Erkenek Göleti ve Sulaması işi tamamlanmıştır. Yaklaşık 120 Milyon TL tutarındaki Ön Yüzü Membran Kaplı Kaya Dolgu tipinde yapılan Doğanşehir Erkenek Göleti ve Sulaması ile ilgili olarak da Gövde Dolgusu, Membran kaplama imalatları, 6 adet Tersip Bendi ve Sulama şebekesi tamamlanmıştır. Gölette su depolanamadığı için gövde tipi değişikliği yapılıp yapılmayacağı hakkında temel sondaj çalışmaları devam etmektedir.

Arazi Toplulaştırma İşlemlerine Devam Edildi

2012 yılında yapımına başlanan Malatya Arguvan Yoncalı AT ve Tigh Projesinin Maliyeti 79 Milyon TL’ye ulaşmış, 29 mahallenin tamamında tapu tescil işlemleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı. Toplam 930 km tarla içi yol imalatı gerçekleştirildi. İş tamamlanarak Geçici Kabulü yapılmıştır.

Malatya Darende ve Doğanyol AT ve Tigh (Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri)  Projesi, 2020 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti (TL) 23. 5 Milyon TL.  4 Mahallede tapu tescilleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı.  305 km tarla içi yol imalatı gerçekleştirildi. İş tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

Malatya 1. Kısım AT (Arazi Toplulaştırma) ve TİGH Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi 76. 6 Milyon İhale bedelli olup sözleşme tarihi 21.02.2012 dir. Maliyeti 2020 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti 76 Milyon 622 TL dir. Fiziki Gerç.  (%) 84 49 mahalle (köy) tescil edildi, 1 mahalle tapuda, 2 mahalle kadastro kontrolünde, 2 köy Parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir. Toplam 634 km tarla içi yol imalatı gerçekleştirildi. İşin 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

2020 YILI SU PLANI ONAYLANDI

Malatya İli Yatırımları Büyük Su İşlerinin maliyeti 21 Milyon 278 bin TL olup Fiziki Gerçekleşme yüzde 80 oranına ulaşmıştır. Proje içerisinde Boztepe Sulaması Cazibeli Hat Sayaç, Sanat Yapıları, Şebekede yapılması gereken sayaçların kabul işlemleri ve imalatı tamamlanmıştır. Tesis 22 Nisan 2020 tarihinde su verilerek işletmeye açılmıştır. 2020 yılı Su Planı hazırlanarak onaylanmıştır. Toplamda 22 km işletme bakım yolu yapılmıştır. İşletme sezonu sorunsuz tamamlanmıştır. Tesiste bakım ve onarım işlemleri devam etmektedir. Malatya İli 2021 Yılı Ve Sonrası Yatırım Programına Teklif Edilebilecek İşler başlığı altında ise şu bilgiler yer aldı. 9 Adet Küçük Su İşleri. Toplam 9 adet iş ve projenin maliyeti ise 34 milyon TL’dir. Devam eden projelerinin tamamlanması ile toplamda 131 ha alanda sulu tarıma geçilecek, 8 yerleşim yeri ve 157 da arazi taşkınlardan korunacaktır.

A.Vahap Kaygusuz – Ali Nihat Yavuz (Özel Haber)