Malatya
Giriş Tarihi : 01-01-2022 17:48   Güncelleme : 01-01-2022 17:48

Çocuk Teslimi ve Kişisel ilişki Kurulması Toplantısı Düzenlendi

Vali Aydın Baruş Başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile birlikte Çocuk Teslimi ve Kişisel ilişki Kurulması ile ilgili kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin yapılması gerekenler katılımcılara anlatıldı. 

Çocuk Teslimi ve Kişisel ilişki Kurulması Toplantısı Düzenlendi

Kongre ve Kültür Merkezindeki toplantıya Vali Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanı ve temsilcileri, ilgili kamu kuruluşlarının müdürleri katıldı.
Kaymakamlıklar ve belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşların üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların anlatıldığı toplantıda 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 39 ila 55 inci maddeleri ile 2004 sayılı icra ve İflas Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Konuna Kanunu, 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun ve diğer ilgili mevzuatta değişikliklere ilişkin düzenlemelerin yapılması yönünde talimatlar verildi.
5. Yargı Paketi ile yapılan bu mevzuat değişikliği ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na dördüncü kısım eklenmiş ve "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması "kenar başlığı altında çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlere yönelik düzenlemelere yer verilmiştir Buna göre 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen;
Bu kapsamda, 7343 sayılı Kanunla 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa eklenen yeni hükümler doğrultusunda;
1- Çocukla kişisel ilişki ve çocuk teslimine ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Valiliklerin koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının imkânları da göz önünde bulundurularak yeterli sayı ve nitelikte çocuğun üstün yararına uygun teslim mekânlarının belirlenmesi, yoksa oluşturulması gerekmektedir.
Teslim mekânlarının yer ve sayısının belirlenmesinde,
-Çocuğun üstün yararının gözetilmesi, çocukların bu süreçten olumsuz etkilenmelerine mahal verilmemesi.
-Çocuk teslim makamı olarak kullanılacak yerlerde mümkün olduğu ölçüde en az üç odanın bu iş ve işlemlere tahsis edilmesi, bu odalardan birinin çocuk bekleme- oyun alanı gibi kitaplar oyuncaklar, televizyon gibi aparatları da ihtiva etmesi,
-Çocuk ile hak sahibi ve yükümlülerin kolayca ulaşımına imkân sağlayan, park sorunu bulunmayan bulunduğu konum itibarı ile toplumca huzurlu ve güvenli olarak bilinen, etrafında sosyal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği sosyal donatı alanlarının tercih edilmesi.
-Öncelikle çocuk ve hak sahibi ebeveynlerin kaliteli vakit geçirebilecekleri kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelere ait aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri, engelsiz yaşam merkezleri gibi sosyal tesisler ve sosyal hizmet merkezleri, aile destek merkezleri gibi yerlerin değerlendirilmesi,
-Çocuk teslim mekânlarının çocuk teslim yükümlüsünün ikamet adresine mümkün olduğunca yakın olmasını sağlamak amacıyla il ve ilçelerin büyüklüklerine göre belirlenecek farklı mahallerde çocuk teslim mekanlarının tahsis edilmesi ve/veya oluşturulması önem taşımaktadır.
2- Çocuk bekleme alanının /odasının güvenlik kamera sistemi ile tefrişi yapılmalı, teslim mekanı ve çevresinde güvenlik önlemleri planlanmalıdır.
3- Adliye dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli uzmanların (psikolog, pedagog sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar) isim, unvan, görev yaptıkları kurum/okul ve ikamet ettikleri mahal ile iletişim bilgilerinin (cep telefonu) yer aldığı bir görevli listesi oluşturularak bahse konu liste her yıl il ve ayrıca ilçe genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşılmalıdır.
4- Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, çocukla kişisel ilişki ve çocuk teslimine ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Valiliklerin koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının imkanları da göz önünde bulundurularak yeterli sayıda şoför ve araç tahsis edilmelidir” hükümleri ele alındı.