Malatya Sonsöz Gazetesi – Malatya'nın En Çok Okunan Gazetesi - Malatya Haber
HV
03 TEMMUZ Pazar 11:02
Advert

Advert

Çevre Korumasına Dikkat Çekildi

Çevrenin korunmasına yönelik bir bilinç oluşturmak için yola çıktıklarını ifade eden ve her geçen gün ekolojinin talan edildiğine dikkat çeken Malatya Çevre Platformu, “Bizi yönetenlerin anayasada belirtilerek güvence altına alınan haklarımızın korunmasını istiyoruz.  Doğamız hastalanırsa insanlık yok olur. onun için doğduğumuz ve yaşadığımız topraklarda yıkım projelerine karşıyız. Bütün bu nedenlerle sizleri dayanışmaya davet ediyoruz.” dedi

Malatya
Giriş Tarihi : 13-12-2021 12:31   Güncelleme : 13-12-2021 12:31
Çevre Korumasına Dikkat Çekildi

Çevreye verdiğimiz zararın boyutuna dikkat çekerek bilinçlilik oluşturmaya çalışan Malatya Çevre Platformu PTT önünde geniş katılımla yaptığı açıklamada: “Güzel ilimizin ilçelerinde ve mahallelerinde ekolojinin talan edilmesine karşı; yaşam alanlarımızı ve yaşam hakkımızı savunuyoruz. Onun için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda yeni maden aramaları, sondaj kuyuları vurma, kum ocakları, taş ve mermer ocakları açınca, Hidro Elektrik Santrali, Jeotermal Enerji Santrallerinin yapılması için ruhsatların verilmesine yönelik birçok çalışma yürütülmektedir. Bu şirketler Bergama'da, Artvin'de, Erzincan İliç'te, Rize İkizdere'de, Milas Ak Belen'de zenginliklerimizi çıkarıp götürüyorlar, tozunu, pisliğini ve yok edilmiş bir ekolojiyi bize bırakıyorlar. Ayrıca 16 Aralık 2021 tarihinde muhtemelen çıkarılmaya çalışılan özel statülü maden yasası ile Malatya’mız başta olmak üzere Sivas, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri bu yasanın kapsamındadır. Bu özel yasa çıksa da çıkmasa da Malatyalıların önünde bir yığın çalışmakta olan madenler varken, Çevre Bakanlığına başvurulmuş 840 adet ÇED başvurusu vardır. Bu başvurular Malatya'mızın ekosistemini ve doğasını bozacak. Kayısımız başta olmak üzere ceviz, üzün, elma, armut, alıç, dut gibi önemli geçim kaynaklarını, hayvancılığı, su kaynaklarımızı, nadir bulunan endemik bitkileri, nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarını tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerimizi yok edecekler. Kapitalizm, gölgesini satmayacağı ağaca su vermez” Bizler Malatya Çevre Platformu üyeleri olarak buradan bizleri yöneten yetkililere sesleniyoruz. 2872 sayılı Çevre Kanununun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunmasını sağlar. Su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenesi, ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, Uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir. Çevre kanununun 2. Maddesinin a- bendi “Çevre Koruması” terimi ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tümünü, b-Bendi "Ekolojik denge” terimi, İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü, c- Bendi ” Çevre kirliliği” terimi insanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması ve aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği istenmeyen sonuçları, d-Bendi ” Kirleten” terimi fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri tanımlar. Biz Malatya Çevre Platformu yöneticileri ve üyeleri olarak bizi yönetenlerin anayasada belirtilerek güvence altına alınan haklarımızın korunmasını istiyoruz. Bizim ve çocuklarımızın geleceği çalınmasın. Bizler; doğamızı ve çevremizi vahşi madencilere karşı korumakta kararlıyız. Çünkü şuna inanmışız "Doğamız hastalanırsa insanlık yok olur” onun için doğduğumuz ve yaşadığımız topraklarda yıkım projelerine karşıyız. Saygı değer Malatyalılar bütün bu nedenlerle sizleri, Malatya Çevre Platformu ve tüm İlçe temsilcilikleriyle, başka illerdeki il temsilcilikleriyle dayanışmaya davet ediyoruz. Dayanışma umudu büyütür! "Sensiz bu mücadelede bir eksiğiz”. Hep beraber şöyle haykıracağız, vahşi madenciliğe hayır. Havama, suyuma, doğama dokunma.” ifadelerine yer verdi.

Hanife Yiğit 

Hanife YiğitHanife Yiğit

YORUMLAR