Genel
Giriş Tarihi : 10-12-2020 18:13   Güncelleme : 10-12-2020 18:13

Büyükbaş Hayvanlarda Görülen Yaygın Hastalık Mide Ülseri Nedir?

Kış ayına girilmesi ile birlikte Büyükbaş Hayvancılığın yapıldığı Besilerde hayvanlarda hastalıklar yoğunlaşıyor. Hayvanlarda yeme bozukluğu, sütten kesilme hatta kanamaya bile neden olabilen bu hastalık çoğu yetiştirici tarafından bilinmiyor.

Büyükbaş Hayvanlarda Görülen Yaygın Hastalık Mide Ülseri Nedir?
Kış ayına girilmesi ile birlikte Büyükbaş Hayvancılığın yapıldığı Besilerde hayvanlarda hastalıklar yoğunlaşıyor. Hayvanlarda yeme bozukluğu, sütten kesilme hatta kanamaya bile neden olabilen bu hastalık çoğu yetiştirici tarafından bilinmiyor. Mide Ülserinin hayvanlarda şiddetli şekilde ilerlediğini ve bu hastalığın birden fazla etkenden sonra hayvanda görüldüğünü söyleyen Veteriner Hekim Hamza Biçer, “ İneklerde, bilindiği gibi, üç ön mide ve bir de gerçek mide vardır. Gerçek mideye abomasum veya şirden adını veriyoruz. Abomasumda sıyrıklar, hatta delinmeler ile ortaya çıkan hastalığa abomasum ülseri deniliyor.” dedi. “İneklerin mide ülseri bir hastalık değil, bazı yapıcı sebeplerin oluşturduğu bir sonuçtur.” sözlerini kullanan Biçer, ülserin sebepleri arasında çok kötü kaliteli kaba yem, E vitamini ve bakır eksikliğinin neden olduğunu söyledi. En büyük etkenin hayvan üzerinde oluşan stresten olduğunu belirten Hamza Biçer,” Buzağılarda da mide ülseri oluşabilir. İneklerde mide ülseri çok sebepli hastalıktır. Çoğunlukla doğumdan sonraki altı hafta içerisinde ortaya çıkar. Diğer doğum sonrası hastalıklar ile, örneğin; mide dönmesi, rahim yangısı, meme yangısı ve ketosis ile kombine olabilir. En önemli etkenin stres olduğu belirtilmektedir. Yüksek verimli ergin süt ineklerinde daha çok görülme ihtimali vardır. Abomasum ülserinin sebepleri arasında çok kötü kaliteli kaba yem, E vitamini ve bakır eksikliği, theileriosis sayılabilir.” ifadelerine yer verdi. Hayvanın geçirdiği diğer hastalıkların Mide Ülserini tetiklediğinin altını çizen Biçer,” İneklerde mide ülseri, mide dönmesi veya burkulmasının komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilir. İlk görülen belirtiler; işkembe hareketlerinin azalması veya durması, iştahsızlık, süt veriminin düşmesi, karın şişliği, nabız ve solunum sayısında artış gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin yanı sıra diş gıcırdatma, karın ağrısı görülür. Eğer mide ülseri kanama, delinme veya karın zarı yangısı ile kombine olursa belirtiler şiddetlenir. Olayın şiddetine göre, kansızlık, katranımsı dışkı, yatma, açlık çukurluğuna doğru bakma gibi belirtiler ortaya çıkar. Katranımsı dışkı olmasa bile, şüpheli durumlarda dışkıda gizli kan testi yapılırsa, dışkıya kan karıştığı anlaşılır.” dedi. Tedavi sürecinin maliyetli olduğunu ve bu noktada hayvanın periyodik şekilde iyileştirilebileceğini aktaran Biçer, “ Doğru bir teşhis ile mide ülserinin tedavisi mümkündür. Ancak; tedavinin ekonomik olup olmayacağı değerlendirilmelidir. Mide ülserinin tedavisi asit gidericiler ve diğer ilaçlar kullanılarak yapılır. Kanama, dışkıda kan, kansızlık varsa tedaviye bu yönden de ağırlık verilir. Cerrahi müdahalelerin de tedavide yeri vardır. Ekonomik boyutuna göre tedaviye karar verilir. Önlem olarak doğum öncesi ve sonrası gerekli desteklerin ihmal edilmeden, tam olarak verilmesi, asidozun önlenmesi, işkembenin çalışmasının sağlanması, kaba yemin kalitesi, klostridyum aşılarının yapılması, stres faktörlerinin önüne geçilmesi gibi konulara dikkat edilmelidir.” sözlerini kullandı. Ebubekir Atilla – Özel Haber