Malatya
Giriş Tarihi : 12-01-2022 15:56   Güncelleme : 12-01-2022 15:56

Bireysel Sulama Desteği Başvuruları Başladı

2022 yılı bireysel sulama sistemleri desteği başvuruları Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra başladı.

Bireysel Sulama Desteği Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hibe programına başvurular; 10 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilerek yapılacak.

Gerçek kişiler ile Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak kendi arazileri ya da kiralayacakları araziler için başvurabileceği belirtildi. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, tüzel kişilik olarak başvuru yapabileceği kaydedildi.

Başvurular birden fazla parsel ve birden fazla yatırım konusunu içerebiliyor. Birden fazla parsel için müracaat olması durumundu her bir parsel için ayrı ayrı proje ve keşif hazırlanacak, bu keşifler bir icmal ile birleştirilerek başvuru bütçesi oluşturulacak. Hibeye esas mal alım tutarı KDV hariç 1 Milyon TL 'ye kadar olan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, bireysel sulama sistemleri desteğine başvuru yapılabilecek alanların bilgileri paylaşıldı. Duyuruda,” Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilirler;  Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması ve Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması.” denildi. 

>> Ebubekir Atilla