Genel
Giriş Tarihi : 29-11-2021 11:32   Güncelleme : 29-11-2021 11:32

“Belediyelerimiz Konuk Evlerini Kurmalıdır”

Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi adına yapılan çalışmalara dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık,” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın verdiği desteklerle 100 binin üzerinde nüfusu olan belediyelerimizin de birer konuk evi açması gerekiyor. Belediyeler Kanununda biz bunu zorunluluk haline getirdik ancak herhangi bir yaptırımın olmamasından kaynaklı belediyelerimiz bu anlamda konuk evi ihtiyacını karşılamaktan imtina edebiliyor. Konuk evi sayımızı artırmamız lazım, 100 bin nüfusun üzerinde ne kadar belediyemiz varsa konuk evlerini kurmalıdır” dedi 

“Belediyelerimiz Konuk Evlerini Kurmalıdır”

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında KADEM Malatya İl Temsilciliği’ni ziyaret ederek, kadınlarla bir araya geldi.  Ziyarette konuşan KADEM Malatya İl Temsilcisi Mehtap Pekel, Kadın ve Demokrasi Derneği olarak ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimine katkı sağlamak için girişimci, çalışkan ve nitelikli kadınlara ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda katkı sağlarken, yerelde ise kadın, eş, anne, kız evlat toplumu ayakta tutan, şiddete karşı olan yönleriyle kadınların sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm aradıklarını söyledi.  AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, sivil toplum kuruluşlarının devlet ile millet arasındaki en önemli köprü olduğunu ifade ederek, bu noktada KADEM’in de kadınlarla devlet arasında önemli bir köprü işlevi üstlendiğini belirtti. Milletvekili Çalık, KADEM’in kadınların her türlü ve her alandaki sorunlarını devlet organlarına iletip, çözüm üretme adına önemli bir irade ortaya koyduğunu kaydetti.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çok güçlü bir devlet olduğunu ifade eden Çalık, “Bu güçlü devlet olgusunu, bizimde özellikle kadının güçlendirilmesi adına çok güçlü yasalarla devletin politikalarına yansımasına vesile olduk” dedi. 
“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE BİR DEVLET POLİTİKASI OLMUŞTUR”
Milletvekili Çalık, 20 sene önce kadına yönelik şiddetle ilgili olarak mevzuatlar içerisinde sadece bir tek ailenin korunmasına dair 4320 sayılı yasanın olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu yasa bizim için önemliydi ama asla yeterli değildi. Ne koruyucu ne de önleyici tedbirlerin alınmadığı bir yasaydı. 2004 yılında anayasamızdaki değişiklik bizim için önemliydi. ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliği sağlamakla mükelleftir’ cümlesini anayasamızın 10’uncu maddesinin içerisine derç ettik. Sonrasında 2010’da anayasamıza bir madde daha koyduk; ‘Kadına pozitif ayrımcılık Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı değildir’ dedik. Bunlar bizim için en önemli metindir. Kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelemizde özellikle 2005 yılında kurulan ‘Töre Saikiyle İşlenen Cinayetlerin Araştırılması Komisyonu’ndan sonra 2006 yılında çok önemli bir Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. Bu genelgedeki tüm yaptırımlar kurum kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, bireylere ve medyaya önemli görevler yüklüyordu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede attığımız en önemli adımlardan bir tanesidir. Yayınlanan o genelde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir devlet politikası haline getirilmesine vesile olmuştur.” 
“ÖNEMLİ YASAL DÜZENLEMELER YAPTIK”

Kadına yönelik şiddetle ilgili çok önemli yasal düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Çalık, “Yapılan bütün değişiklikler ve yasal düzenlemelerle birlikte en son yapmış olduğumuz 6284 sayılı yasada dahil olmak üzere koruyucu ve önleyici tedbirlerimizi aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımızın içerisinde bulunduğu bir koordinasyon kurulu toplandı. Bu kurulun toplanmasından sonra cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız genelge yayınladı. 2020 yılı ocak ayında içişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede, yereldeki disiplinlerin İl İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun direkt olarak valinin başkanlığında toplanması talimatı verildi. Genelde belirlediğimiz politika dışında yerelde de bizim bir politika belirlememiz lazım. 3 ayda bir illerimizde koordinasyon kurulu toplanıyor, her il kendi değerlendirmesini yapıyor. Orada elde edilen veriler bakanlıklara ve ilgili birimlere iletiliyor” diye konuştu. 
“BELEDİYELERİMİZ KONUK EVLERİNİ KURMALIDIR”
Milletvekili Çalık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) 81 ilde görev yaptığına dikkat çekerek, “Şiddet mağduru kadınlarımızın başvurabilecekleri çok önemli bir merkez haline getirildi. Öncelikle ŞÖNİM’in sayısının artırılması gerektiğini bakanımıza ileteceğiz. ŞÖNİM’lerin yanı sıra konuk evlerimiz var. Türkiye genelinde 149 konuk evimiz bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın verdiği desteklerle 100 binin üzerinde nüfusu olan belediyelerimizin de birer konuk evi açması gerekiyor. Belediyeler Kanununda biz bunu zorunluluk haline getirdik ancak herhangi bir yaptırımın olmamasından kaynaklı belediyelerimiz bu anlamda konuk evi ihtiyacını karşılamaktan imtina edebiliyor. Konuk evi sayımızı artırmamız lazım, 100 bin nüfusun üzerinde ne kadar belediyemiz varsa konuk evlerini kurmalıdır” diye konuştu.>>HABER MERKEZİ