Malatya
Giriş Tarihi : 17-11-2021 16:28   Güncelleme : 17-11-2021 16:28

800 Yıllık Barış İçinde Birlikte Yaşama Belgesi

Hekimhan ilçesindeki 800 yıllık Selçuklu eseri Taşhan’da bulunan tarihi kitabesi Arapça, Süryanice ve Ermenice olmak üzere 3 ayrı dilde ifade ediliyor. Kitabenin bir kopyası Malatya Valiliği’nin girişine “Malatya Vesikası” olarak gelen misafirleri karşılıyor. “Barış içinde birlikte yaşama belgesi” olarak ifade edilen kitabe, Anadolu’nun barış içinde yaşama kültürünü günümüze yansıtıyor.

800 Yıllık Barış İçinde Birlikte Yaşama Belgesi

Dönemin Malatya Valisi Ali Kaban 2018 yılında Hekimhan ilçesindeki 800 yıllık Selçuklu eseri Taşhan’ı ziyaret ederken 3 ayrı dilde Malatya’yı tarif eden Malatya Vesikasını görmüş, “Bu nadide bir taş” diyerek bir örneğinin Malatya Valiliğinin girişine konulması talimatını vermişti. Malatya Vesikası 2018 yılından bu yana Malatya Valiliği Merkez Binası girişinde misafirlere selam veriyor.

Malatya Valiliği girişine “Malatya Vesikası” olarak konan kitabenin üzerindeki Arapça, Süryanice ve Ermenice ifadelerin Türkçe tercümeleri ise şu şekilde;

Arapça; ”Şu Günlerde bu Büyük  Devlet,  büyük Merhamet Sahibi, Muzaffer,Kalabalık Orduların En Büyük  Maliki, Sultanların Saltanatına Gidiş  Yollarının sahibi Alim  Surur’a Aittir… O Aziz, Vali, Dünya ve Dinin Şerefi ve İslam Diniyle Müslümanların Kurtarıcısıdır. Krallarla Büyük Selçuklu Sultanlarının Tacı Musa’nın Oğlu Nikal’in Oğlu Kılıçarslan’ın Oğlu  Keyhusrev’in Oğlu Allah’ın Aziz Edesi Ebu’l-fetih Berkaver Buhayır İmaretinin Sahibidir. O, Ayıplarından Kurtulsun Diye Allah Teala’nın Rahmetine Muhtac İlhan El-mübarek Ebu’l-hasan’ın  Oğlu’dur. … karalar Beşikler Olarak Devam Ettiği Müddetçe Denizlerin Sahip Olduklarının Emiridir. Bu İmaret Hicri: 615 / Miladi:  1218 Tarihinde İmar Edilmiştir.”

Süryanice; “Bu han, 1651 yılının ekim ayında, Malatyalı Tabip ve Arhıdyakon Asuselam eliyle tamamlanmıştır. Abuselam, tabih ve arhıdyakon Abdulhasan’ın oğludur. Mübarek olan oğlu Abulhasan’ın korunması için inşa etmiştir. Ölülerin kefareti adına, Bunları okuyan onlar için namaz kılsın.”

Ermenice; ”Krisdos adına takdis edilen evlat anısı için ve  onun istirahate girmesi için Ermeni Takvimine göre 1198 yılının  üçüncü ebedi istirahatgah evi inşa edildi. Yerin ve göğün Tanrısı, başhekim Buselem’in büyük oğlu Melden’li Süryani Hekim Bulhan’a yardımcı olsun. Valilikteki kitabenin Türkçe tercüme tablosuna, “800 Yıl Önce Anadolu Topraklarına Armağan Edilen bu Kitabe İle Barış İçinde, Birlikte Yaşama Umdesi İlan Edilmiş Olmaktadır.”

>> Ebubekir Atilla