Röportaj
Giriş Tarihi : 08-09-2021 16:39   Güncelleme : 08-09-2021 16:39

3-5 Yıllık Uyuşmazlık Süreci 1-2 Saate İndirgeniyor!

Hukuki mesellerin çözüm süreci her ne kadar baş ağrıtsa da uzun ve stresli sürmesi bakımından bir o kadar da kolay olabilmektedir. Bu hususta önemli bir yere sahip olan arabuluculuk ile bu süre çok çok hızlı, harçsız, masrafsız bir sürece dönüşebilmekte.  Malatya Arabulucular Derneği Başkanı Avukat ve Arabulucu Abdullah Demirel ile yıllardan beri hukuk sitemine dahil olan arabuluculuğun geldiği son noktayı konuştuk. Demirel konu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı…

3-5 Yıllık Uyuşmazlık Süreci 1-2 Saate İndirgeniyor!

Şu an Arabuluculuk Türkiye’de hangi seviyede?

“Toplum olarak alışkanlıklarımızı değiştirmek kolay olmuyor. İnsanlar hukuki meselelerini hemen mahkeme yerine arabulucuya götürdüklerinde çok çok hızlı, harçsız, masrafsız bir süreç sonunda çok kolay bir şekilde neticeye ulaşabilmektedirler.  Avukat meslektaşlarımız bile hala eski alışkanlıkla müvekkillerinin uyuşmazlıklarını mahkemelere taşımakta, 3 sene 5 sene 10 sene devam eden yargılama süreci daha da uzayıp gitmektedir. Halbuki avukat meslektaşlarımız müvekkillerinden aynı avukatlık ücretlerini alarak arabulucuya başvursalar müvekkillerinin sorunlarını çok kolay, hızlı, masrafsız bir şekilde çözüme götürmüş olacaklardır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonunda meclisten geçen yasalarla işçi- işveren arası alacak ve tazminat uyuşmazlıkları, ticari alacaklarla ilgili uyuşmazlıklar ve tüketici uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirildi. Bu sayede Türkiye’de şu an yüzbinlerce uyuşmazlık bu şekilde taraflar anlaştırılmak suretiyle çözüme kavuşturulmaktadır. Türkiye’de anlaşma ile neticelendirilen bu uyuşmazlıkların sayısı yüzbinleri çoktan geçmiş durumdadır. Bu şu denmektir. Adliyelerde hakimler yüzbinlerce dava yükünden kurtulmuş oldular, emek, zaman ve mali açıdan da bu çok büyük tasarruf sağlamaktadır.”

Malatya’da arabuluculuk hangi seviyededir?

 “Malatya Türkiye ortalamasının üzerinde bir çalışma sergilemektedir. Biz de Malatya Arabulucular Derneği olarak seviyeyi daha daha yukarı çekebilmek için çalışmalar yapmaktayız. Örneğin Malatya’daki arabulucu meslektaşlarımızın kaliteli bir arabuluculuk yapabilmeleri için uzmanlık eğitimlerini almaları için çeşitli üniversitelerle işbirliği yaparak bu eğitimlerin zamanında alınması için gayret sarfettik. Bu bağlamda İşçi  İşveren Uyuşmazlıkları, Ticari Uyuşmazlıklar ve Tüketici Uyuşmazlıklarında arkadaşlarımızın uzmanlık eğitimlerini almalarını sağladık. Bu sayede 100’ün üzerinde arabulucu meslektaşımız uzmanlık eğitimlerini aldılar. Bunun dışında avukat/arabulucu katiplerine de arabuluculuk asistanlığı eğitimlerini verdik. Bu bağlamda yine 100’e yakın avukat/arabulucu katibi olarak çalışmakta olan kardeşlerimize Malatya Arabulucular Derneği olarak arabuluculuk asistanlığı eğitimlerini biz verdik. Eğitim sonunda bu arkadaşlarımıza da dernek olarak sertifika verdik.”

Arabuluculuğu nasıl yapıyorsunuz?

“Bize iki şekilde uyuşmazlıklar gelmektedir. Ya adliye arabuluculuk merkezinden zorunlu arabuluculuktan dolayı sistem üzerinden görevlendirme ile dosya gelmektedir ya da ihtiyari olarak isteyen mahkemeye gitmeden önce dilediği bir arabulucuya gitmek suretiyle gelmektedir. Biz her iki durumda da karşı tarafla telefon veya başka iletişim vasıtalarıyla  irtibat kurup arabuluculuğa davet ediyoruz. İki taraf da aynı masada oturmayı kabul ederlerse zaten uyuşmazlık %50 çözülmüş demektir. Taraflar bir araya gelmek istemezlerse görüşmeleri ayrı ayrı veya uzaktan da yapabiliyoruz. Bu bağlamda taraflar Malatya dışında iseler ve gelmeleri zor olacaksa uzaktan telekonferans yolunu da kullanmaktayız. Sonra açılış konuşması ile müzakereleri başlatıyoruz. Davet mektubu dahil sürecin sonuna kadar müzakeler, anlaşma veya anlaşamama belgeleri, süreç boyunca tarafların ileri sürdükleri tüm bilgi, belge, beyan, öneri,kabuller vs. tamamı gizli tutulmaktadır.Bunlar anlaşma olmazsa mahkemede delil olarak kullanılamıyor. Dolayısıyla taraflar çok rahat bir şekilde müzakerelerde kendilerini ifade edebilmekte, öneri, teklif getirebilmektedirler. Biz de arabulucu olarak çözüm önerileri getirebilmekteyiz. Bu sayede belki mahkemeye intikal etmiş olsa 3 sene 5 sene 10 sene sürecek uyuşmazlıklar bir iki saat içerisinde anlaşma ile sonuçlanmaktadır. “

Arabuluculuk yaparak para kazanabiliyor musunuz?

“Tabi ki. Uyuşmazlık anlaşma ile sona ererse parasal uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanan tutarın en az %6’sını taraflar arabulucuya ücret olarak ödemeleri gerekiyor. Örneğin 100 bin TL’lik bir anlaşma sağlanmışsa tarafların ödemeleri gereken arabuluculuk ücreti 6 bin TL’dir. Bu ücretin yarısını bir taraf, diğer yarısını diğer taraf ödemesi gerekmektedir.  Tamamını bir taraf da üstlenebilir. Örneğin işçi işveren uyuşmazlıklarında ücretin tamamını genelde işveren taraf üstlenmektedir. “

Hanife Yiğit’ in Röportajı